Pravidla čtou jenom právníci a agenti (jak podotkl Bacil) - ale protože tady jsou vlastně všichni něčí agenti, takže:
* Necitujte bezprostředně předchozí příspěvek! Zvažte, je-li nutná citace i staršího příspěvku, když se následná diskuse reaguje na něj a téma je jasné
* Když už citujete, omezte citaci na nejnižší možnou míru, ponechejte jen relevantní část, která je nadále rozebíraná
Moderátoři budou příspěvky se zbytečnými rozsáhlými citacemi bez milosti MAZAT
Srdečně děkují Vaši protivní admini a moderátoři...

Aktuální konflikty - zpravodajství, informace, historie... - Registrace

Svým přístupem na „Aktuální konflikty - zpravodajství, informace, historie...“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “Aktuální konflikty - zpravodajství, informace, historie...”, “https://www.aktualnikonflikty.cz”), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Aktuální konflikty - zpravodajství, informace, historie...“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Aktuální konflikty - zpravodajství, informace, historie...“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Aktuální konflikty - zpravodajství, informace, historie...“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Aktuální konflikty - zpravodajství, informace, historie...“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Aktuální konflikty - zpravodajství, informace, historie...“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Aktuální konflikty - zpravodajství, informace, historie...“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Váš účet musí být schválen administrátory webu - jsme nuceni tento krok přijmout jako obranu proti spammerům. Děkujeme za pochopení...