Německo

Odpovědět
QVAK
Zasloužilý redaktor
Příspěvky: 6021
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Německo

Příspěvek od QVAK » 15 pro 2017, 11:05

Naše cesta: Výbušný dokument německé SPD o budoucnosti Evropy. Digitální ekonomika, 4. průmyslová revoluce, robotizace, bezbřehá migrace, evropská minimální mzda, genderová rovnost, totální inkluze a Evropská federace!
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/ ... rag_II.pdf

Překlad z němčiny
Rozhodnutí výkonné rady SPD ze dne 04.12.2017

Naše cesta. Pro moderní a spravedlivé Německo.
Pokyny pro další postup
Po všeobecných volbách ze dne 24. září 2017 SPD prohlásila, že nebude pokračovat ve své koalici s CDU a CSU. Byla to správná odpověď na špatné volební výsledky naší strany a na skutečnost, že velká koalice nás stála okolo 14 procentních voličských bodů. Musí to mít důsledky nejen pro SPD a její nezbytné obnovení, ale i pro budoucí federální vládu, bez ohledu na to, kdo ji vytvoří.
Mezitím selhal pokus o vytvoření koalice mezi CDU / CSU, FDP a Aliancí 90 / Zelenými. Na základě výsledků těchto voleb vyzval federální prezident strany zastoupené v německém Bundestagu k projednání způsobu, jakým lze v této situaci dosáhnout zformování vlády. SPD byla a je si vědoma své odpovědnosti vůči naší zemi. Nemůže být otázkou lhostejnosti, zda vznikne federální vláda, nebo jestli se nakonec budou konat nové volby. Proto se cítíme povinni v rozhovorech prozkoumat, zda a jakou formou může SPD podporovat novou federální vládu. Tyto konferenční rozhovory vedeme konstruktivně a otevřeně.
Politickým základem pro jednání s ostatními stranami jsou naše základní sociální demokratická přesvědčení a volební program přijatý naší stranou. Nová vláda musí řešit velké politické úkoly. Abychom se vyrovnali s obrovskými výzvami, “udržovací vláda” na to nestačí.
Nová federální vláda musí v každém případě čelit velkým otázkám naší doby. To nepochybně zahrnuje otázky globální spravedlnosti a zásadní obnovu Evropy. Jako největší, nejlidnatější a nejvíce ekonomicky silná země v Evropě jsme závislí na dobře fungující Evropské unii. V oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky je to o boji proti vysoké míře nezaměstnanosti, která se týká zejména mladých lidí, v oblasti výzvy, kterou přináší migrace při prosazování dobrých hospodářských vyhlídek pro členské státy EU, je to o užší a lepší spolupráci, která je nezbytná. Jedním z megatrendů je digitalizace. Obměny, které se vytvářejí, zejména na pracovišti (pozn. obměna biologických pracovníků za robotické), musí být politicky formovány, například prostřednictvím zvýšených investic, lepší kvalifikací a moderní ochranou údajů.
Potřebujeme federální vládu, která neignoruje společenskou nespravedlnost a nespokojenost, ale řeší ji. To se týká například již dnes předvídatelných problémů s důchody (pozn. v celoevropském měřítku), přetrvávající nerovnosti v zacházení se ženami a muži, zejména v práci, nedostatků v našem vzdělávacím systému a nedostatečné snahy o integraci přistěhovalců. Sociální soudržnost musí být znovu upevněna. Je důležité vzdorovat roztržce ve společnosti a bránit naši demokracii. V mnoha evropských zemích a také v Německu je zkoumán náš kosmopolitní, tolerantní a demokratický řád. Ještě důležitější je ale schopný, energický a přátelský stát.
Tyto požadavky na modernizaci naší země pro lepší Evropu musí být zastřešeny konkrétními projekty a opatřeními. Následující body jsou pro nás zásadní:
Za demokratickou, solidární a sociální Evropu
Společně s našimi evropskými partnery a zejména s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem chceme rozvíjet Evropskou unii jako společenství demokratických států na základech tržního hospodářství tak, aby všichni občané měli zajištěnu bezpečnost a stabilitu v nebezpečném světě. Musí existovat konkrétní a podstatný pokroku na cestě ke konečné sociální Evropě – například zavedením systému evropské minimální mzdy, ale také v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a proti dětské chudobě v Evropě. Daňové ráje uvnitř i vně EU musí vyschnout. Pouze s harmonizací korporátní daně na evropské úrovni lze zamezit a zabránit trikům a daňovým únikům používanými mezinárodními korporacemi. Federální vláda musí vzít za svou francouzskou iniciativu za investiční rozpočet v eurozóně a dále rozvíjet pakt Evropské stability (ESM) skrze parlamentem řízený Evropský měnový fond. Na jedné straně je to vyjednávání na pozadí Brexitu, dále politika pro Afriku a hledání potřebných odpovědí na vysidlování a migraci. Na druhé straně je to společná bezpečnostní a obranná politika, že EU bude i nadále, kromě více finančních prostředků z národních rozpočtů, potřebovat i dodatečné vlastní zdroje.
Kromě toho musí být zavedena solidární důchodová renta, protože ti, kteří pracují na plný úvazek a platili sociální příspěvky na celý život, se nebudou muset spoléhat na státní podporu ve stáří.
Za spravedlivý systém, zdravotní péči a lepší péči
Chceme pojistit všechny lidi v Německu stejným způsobem a zavést občanské pojištění. Příspěvky na zdravotní pojištění by měly být v budoucnu vytvářeny stejně jako v případě zaměstnavatelů a zaměstnanců, upřednostnění zaměstnavatelů bude odstraněno. Postaráme se o vyšší zaměstnanost, vyšší kvalitu a lepší platy. Prevence musí být důležitou součástí naší sociální a zejména zdravotní politiky.
Za investování, posílení komunity a ulehčování rodinám
chceme investovat více do vzdělávání, rychlého internetu, lepších silnic a sociálního bydlení. Zvláště naše komunity potřebují podporu, aby mohli jednat. Potřebujeme rovnováhu regionálních rozdílů prostřednictvím regionální strukturální podpory ve východní a západní oblasti Německa, abychom dosáhli rovných životních podmínek. Chceme ulehčit rodinám s dětmi, osamělým rodičům a domácnostem s malými a středními příjmy. Musí existovat také soubor opatření pro boj s dětskou chudobou. Abychom mohli financovat naše společné úkoly, měly by být využity a více zdaněny nejvyšší příjmy a bohatství lidí. Proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem je třeba bojovat důsledněji.
Za dostupné bydlení a nájmy
V budoucnu bude mít zvláštní význam sociální bydlení, takže bydlení zůstane cenově dostupné a v některých regionech bude opět dostupné. K tomu potřebujeme také zákon o nájmu v oblasti sociálních služeb, který dává nájemcům silná práva, například pokud jde o nárůst počtu nájemců a modernizaci bydlení. Sociální bydlení bude udržováno a rozšiřováno.
Za řádnou přistěhovaleckou politiku a humanitární politiku k uprchlíkům
Německo potřebuje moderní imigrační zákon, který umožní přístup kvalifikované pracovní síly a lepší kontrolu legálního přistěhovalectví. Lidé, kteří musí uprchnout z války a před pronásledováním, dostanou naši plnou ochranu. Odmítáme horní hranici, která tento princip zpochybňuje. Boj proti příčinám uprchlictví musí být konečně řešen ve všech potřebných oblastech. Základní právo na azyl musí zůstat nedotčené. Musíme zvýšit úsilí o integraci uprchlíků a pokračovat ve federální podpoře měst a obcí. Všichni ti, kteří zůstanou déle v Německu, musí být schopni se naučit náš jazyk a získat svůj vlastní život. Proto chceme výrazně rozšířit nabídku jazykových kurzů a kurzů pro integraci na trhu práce. Sloučení rodiny uprchlíka a rodinného života přispívá k dobré integraci. Proto nechceme prodloužit dočasné pozastavení slučování rodin uprchlíků.
Za bezpečný život v otevřené společnosti
Otevřená společnost se musí chránit proti svým nepřátelům. To vyžaduje účinný ústavní rámec. Chceme více policie a silné soudnictví, větší prevenci a účinné vymáhání práva.
Za ochranu klimatu a úspěšný obrat v oblasti energetiky
Právě proto, že chceme zachovat průmyslovou základnu v naší zemi, musíme dále rozvíjet inovační a technologické know-how a spoléhat se na ambiciózní politiku ochrany klimatu – na národní i celosvětové úrovni. To zahrnuje provádění přechodu na energii s důsledným rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Regiony postižené strukturálními změnami potřebují finanční podporu k rozvoji nových hospodářských struktur a vytváření nových pracovních míst v průmyslu.
Budeme zkoumat, zda a jak je možné ustavení vlády. Neexistuje žádná představa a žádný automatismus pro nás. Nové volby jsou nezbytné pouze tehdy, pokud z těchto rozhovorů nevyplývají žádná jiná řešení. Pro jakou možnost se, ve světle diskusí s ostatními stranami, rozhodneme, jaká je nejlepší cesta pro budoucnost naší země a Evropy, pro naši demokracii a pro zájmy občanů, to se teprve ukáže. Na základě dřívějších zkušeností budeme také hodnotit konstelaci, ve které existuje dostatečná důvěra ke spolehlivému provádění politických dohod.
Výkonný představitel vyhodnotí výsledek jednání a předloží doporučení pro další kroky. Pokud by přišel s tolerancí menšinové vlády, s jinou formou spolupráce nebo s vytvořením vládní koalice, rozhodne o zahájení jednání stranický sjezd. V případě, že existují smluvní ujednání s ostatními stranami, mají členové konečné slovo o celkovém výsledku hlasování o členství ve vládě. V každém případě budeme podporovat obrodu SPD.

Skeptik
Sponzor fóra
Příspěvky: 1714
Registrován: 07 úno 2017, 19:59
Bydliště: Doma (většinou)

Re: Německo

Příspěvek od Skeptik » 15 pro 2017, 13:51

:evil: Proč mi název "Naše Cesta" evokuje "Můj Boj"???
"Když bludem trpí jeden člověk, říká se tomu šílenství. Když bludem trpí hodně lidí, říká se tomu náboženství."
-----------------------------------------
„Chovej v úctě ty, kdo hledají pravdu, ale pozor na ty, co ji našli." Voltaire

QVAK
Zasloužilý redaktor
Příspěvky: 6021
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Německo

Příspěvek od QVAK » 15 pro 2017, 18:47

SPD zahájí sondovací rozhovory s CDU. „Chceme jinou vládní kulturu“

Vedení německé sociální demokracie (SPD) se v pátek vyslovilo pro zahájení sondovacích rozhovorů o vládě s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Na tiskové konferenci v Berlíně o tom informoval předseda SPD Martin Schulz. Jeho strana přitom dál trvá na tom, že rozhovory, které zřejmě začnou v lednu, nemusejí vyústit jen v pokračování velké koalice, ale třeba i v menšinovou vládu.
„Vycházíme z toho, že se sondovacími rozhovory začneme v lednu. Chceme je dovést ke konci co možná nejrychleji,“ řekl v pátek Schulz, který by rád, aby rozhovory skončily už v polovině ledna. Na 14. ledna chystá SPD předběžně sjezd, který by měl výsledky jednání schválit. Termín sjezdu se ale ještě může posunout.

https://echo24.cz/a/SE5zr/spd-zahaji-so ... ni-kulturu

QVAK
Zasloužilý redaktor
Příspěvky: 6021
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Německo

Příspěvek od QVAK » 17 pro 2017, 01:10

QVAK píše:
04 pro 2017, 23:41
Bavorský premiér Seehofer skončí začátkem roku ve funkci

Bavorský premiér Horst Seehofer skončí podle německých médií v prvním čtvrtletí příštího roku ve funkci. Nahradit ho má tamější ministr financí Markus Söder. V čele Křesťanskosociální unie (CSU) by Seehofer, který se po propadu strany v zářijových parlamentních dostal pod velký tlak, měl zůstat. Mohl by se také stát ministrem v příští celoněmecké vládě.
CSU v zářijových volbách sice v rámci Bavorska zůstala nejsilnější stranou, když získala 38,8 procenta hlasů, proti hlasování před čtyřmi lety ale ztratila 10,5 procentního bodu, což zneklidnilo řadu straníků, kteří se obávají, že v zemských volbách příští rok CSU ztratí většinu v bavorském parlamentu.

https://echo24.cz/a/SeuUn/bavorsky-prem ... -ve-funkci
Bavorský premiér Seehofer obhájil předsednictví v CSU

Bavorská Křesťanskosociální unie (CSU) si v sobotu do svého čela znovu zvolila Horsta Seehofera. Na sjezdu v Norimberku od delegátů obdržel 83,7 procenta hlasů. Na bavorského premiéra ve volbách v příštím roce už ale znovu tento osmašedesátiletý politik kandidovat nebude. Místo něj strana nominovala bavorského ministra financí Markuse Södera, který také Seehofera začátkem roku ve funkci vystřídá.

https://echo24.cz/a/SNZjD/bavorsky-prem ... ctvi-v-csu

QVAK
Zasloužilý redaktor
Příspěvky: 6021
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Německo

Příspěvek od QVAK » 18 pro 2017, 11:35

Ženy před sexuálními útoky ochrání speciální náramky

Henriette Rekerová, starostka Kolína nad Rýnem chce ženám distribuovat „zázračný náramek“, který by měl zabránit sexuálním útokům. Starostka Kolína nad Rýnem Henriette Rekerová po útocích doporučila ženám „držet si muže od sebe na délku paže“ a nyní přichází s dalším „zajímavým“ nápadem. Barevný náramek s výrazným nápisem RESPECT, by měl zabránit sexuálním útokům proti ženám.
Obrázek
Švédsko se již před rokem snažilo pomocí náramků snížit sexuální trestné činy. A jak to vše dopadlo?
Čísla stále rostou a Švédsko spolu s Dánskem má v EU nejvyšší počet znásilnění na jednoho obyvatele. 90 procent sexuálních trestných činů mají na svědomí migranti z arabských zemí.
Obrázek

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy ... i-naramky/

QVAK
Zasloužilý redaktor
Příspěvky: 6021
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Německo

Příspěvek od QVAK » 19 pro 2017, 10:49

POLOVINA NĚMCŮ CHCE ZRUŠIT EURO A ZNOVU ZAVÉST NĚMECKOU MARKU

Téměř polovina Němců se chce dočkat návratu Německé Marky, kdy jen 41 procent říká, že si chtějí podržet euro.
Průzkumový Institut YouGov v pověření novin Bild zjistil, že 49 procent Němců chce, aby jejich národ měl zase svou vlastní nezávislou měnu. Spolu s tím 41 procent dotázaných chtělo zůstat u eura, tj. u jednotné měny Evropské unie. Téměř 77 procent z těch 1 068 dotazovaných Němců si myslí, že z přijetí měny euro neměli žádný zisk. Rozhodujících 60 procent řeklo, že by byli proti ní, kdyby se měla zavést až dnes – v porovnání s 30 procenty, kteří by si ji zvolili i dnes.

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11710-ne ... ecka-marka

Uživatelský avatar
kozlus
Redaktor
Příspěvky: 448
Registrován: 07 úno 2017, 17:55

Re: Německo

Příspěvek od kozlus » 20 pro 2017, 20:36

Policie zmařila útok vozem na kluziště v německém Karlsruhe
Speciální jednotky německé policie ve středu v Karlsruhe zatkly devětadvacetiletého muže, který podle vyšetřovatelů zvažoval v tomto městě na jihozápadě Německa útok vozem. Informovalo o tom německé nejvyšší státní zastupitelství.
Německý občan Dasbar W. ... že vytvářel propagandistická videa, která šířil na internetu. ... V letech 2015 a 2016 se opakovaně vydal do Iráku, kde se připojil k IS, který ho vyškolil v zacházení se zbraněmi. ... Letos v červenci se Dasbar W. vrátil do Německa ... uvažoval mimo jiné o útoku vozem na stánky ... Od září se neúspěšně ucházel o pozici řidiče u firem, které rozvážejí zásilky. ...
https://www.novinky.cz/zahranicni/45849 ... sruhe.html

Uživatelský avatar
martanus
Samostatný redaktor
Příspěvky: 2564
Registrován: 01 úno 2017, 10:16

Re: Německo

Příspěvek od martanus » 21 pro 2017, 18:08

BDEW: Plyn má pomoci v zachování výkonové přiměřenosti Německa po roce 2022

http://oenergetice.cz/nemecko/bdew-plyn ... roce-2022/
Albert Einstein: „Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.“
Konfucius: " Můžete obětovat vojsko, hospodářství či blahobyt, ale nesmíte obětovat zdravý rozum!"

QVAK
Zasloužilý redaktor
Příspěvky: 6021
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Německo

Příspěvek od QVAK » 24 pro 2017, 01:25

V Německu letos šetřili tisíc teroristických případů spojených s islámskými radikály

Policie v Německu má plné ruce práce. Podle agentury DPA významně narostl počet řešených případů, které nějak souvisejí s terorismem. Oproti minulému roku se počet takovýchto případů zpětinásobil, píše DPA. Zprávu převzal také server německého deníku Bild. V letošním roce bylo v Německu prověřováno asi 1200 případů, které nějak souvisejí s terorismem. Tisícovka těchto případů údajně nějak souvisela s islámskými radikály. Novinářům to prozradil mluvčí státního zastupitelství v Karlsruhe. V roce 2016 přitom strážci zákona prověřovali asi 250 teroristických případů, přičemž 200 z nich nějak souviselo s islámskými radikály. Počet těchto kauz se tedy z roku na rok pětkrát zvýšil.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/m ... aly-517444

QVAK
Zasloužilý redaktor
Příspěvky: 6021
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Německo

Příspěvek od QVAK » 26 pro 2017, 11:03

TĚŽKÁ RÁNA POLITICE „ČISTÝCH“ ENERGIÍ V NĚMECKU, KDY VRCHOLNÝ EKONOM PŘEDVÁDÍ, ŽE TAKOVÝ PLÁN NEMOHL NIKDY FUNGOVAT!

V Německu kdysi vysoce protěžovaný plán „Energiewende“ (přechod na zelené energie) a zákon o pobídkách k přechodu na „čisté“ energie dostal od vrcholného ekonoma země Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Hans-Werner Sinna známku „5“.
Jen před pár dny renomovaný profesor ekonomie přednesl před nabitým auditoriem v Mnichově prezentaci zvanou „Kolik turbulentnosti výkonu elektrická síť snese?“ Základem jeho prezentace je nedávný odborný článek v Evropském ekonomickém přehledu: Vyrovnávání turbulencí, studie hranic dosažitelnosti pro německou energetickou revoluci.

Energiewende jedním z těch zelených plánů, které dramaticky svým tvůrcům vybuchly do tváře v rozsahu, jaký si nikdo nedovedl ani představit. Vůdci to však v typicky německém stylu odmítají uznat, a tak to vypadá, že asi zase dají přednost (opětovnému) přetvoření své země na trosku, než konečně přiznají, že to byl úlet.

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11759-te ... e-fungovat

QVAK
Zasloužilý redaktor
Příspěvky: 6021
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Německo

Příspěvek od QVAK » 27 pro 2017, 20:10

Chcete mít za lékaře či zubaře migranta s (falešným) lékařským diplomem např. z Ghany a ročním německým kurzem?

Chcete mít za zubaře či lékaře uprchlíka s lékařským diplomem např. z Ghany a ročním německým kurzem? V Německu se tomu asi nevyhnete. Pokud přikvačí Afričan s (pravděpodobně falšovaným) lékařským diplomem z afrických států, stačí mu pro zkoušky v Německu absolvovat cca roční kurz na nově vzniklé Akademie für Heilberufe »berami« - Zdravotnické akademii Berami. To je instituce, která vznikla pro zařazení migrantů do společnosti. Její pracovníky tvoří multietnický tým 32 žen a tří mužů z deseti zemí, kteří hovoří 17 jazyky.
Jak budou hovořit s pacienty a vyplňovat chorobopisy i doklady pro pojišťovny?
http://www.zvedavec.org/vezkratce/14923/
http://www.pi-news.net/2017/12/gefluech ... ehandlung/

QVAK
Zasloužilý redaktor
Příspěvky: 6021
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Německo

Příspěvek od QVAK » 30 pro 2017, 20:04

STUDENTI NEVĚDÍ, JAK POUŽÍVAT TOALETU, ŠKOLY VOLAJÍ NA POMOC RODIČE

Studenti ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko si nepamatují, jak mají používat toaletu, proto město Kolín nad Rýnem nyní vytvořilo pozici oficiálního poradce pro čistotu školních toalet. „Některým dětem je divné, že jim někdo přišel vysvětlit jak mají používat toaletu,“ říká Angela Koolová, oficiální poradce pro čistotu školních toalet, píše se v Kölner Stadt Anzeiger.

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11786-st ... moc-rodice

QVAK
Zasloužilý redaktor
Příspěvky: 6021
Registrován: 07 úno 2017, 16:20
Bydliště: Praha

Re: Německo

Příspěvek od QVAK » 30 pro 2017, 23:05

„Devastující signál,“ říká šéf policejních odborů o zóně pro ženy v Berlíně

Předsedovi Německých policejních odborů (DPolG) se nelíbí, že bude v centru Berlína během silvestrovských oslav zřízena zvláštní zóna, kam se budou moci uchýlit ženy, které se stanou obětí sexuálního obtěžování. Organizátoři akce, na které by měly slavit příchod Nového roku statisíce lidí, se ji rozhodli zřídit v reakci na masové sexuální útoky na přelomu let 2015 a 2016 v Kolíně nad Rýnem. „Říká se tím, že existuje zóna bezpečí a zóna nebezpečí,“ kritizoval v sobotu záměr předseda DPolG Rainer Wendt v rozhovoru s listem Neue Osnabrücker Zeitung.

https://echo24.cz/a/SiMCY/devastujici-s ... -v-berline

Uživatelský avatar
skflanker_
Sponzor fóra
Příspěvky: 3026
Registrován: 07 úno 2017, 20:22

Re: Německo

Příspěvek od skflanker_ » 01 led 2018, 15:19

Nemci zavreli ďalší jadrový blok, majú ich ešte sedem
V posledný deň roka 2017 uzatvorili v Nemecku ďalší jadrový blok. Po takmer 34 rokoch prevádzky bol odstavený blok B jadrovej elektrárne Gundremmingen. Nemecko tak urobilo ďalší krok v rámci programu postupného odklonu od jadrovej energetiky. Po uzatvorení bloku B elektrárne Gundremmingen, ktorá sa nachádza približne 120 kilometrov severozápadne od Mníchova, zostáva v prevádzke už len sedem jadrových blokov. Odstavenie posledných z nich je plánované o päť rokov...
Zdroj https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clan ... ste-sedem/ z 01.01.2018
Nemecko ukončilo činnosť ďalšieho jadrového bloku
Po takmer 34 rokoch prevádzky bol odstavený blok B jadrovej elektrárne Gundremmingen.
V posledný deň roka 2017 uzatvorili v Nemecku ďalší jadrový blok. Po takmer 34 rokoch prevádzky bol odstavený blok B jadrovej elektrárne Gundremmingen. Nemecko tak urobilo ďalší krok v rámci programu postupného odklonu od jadrovej energetiky...
Zdroj https://ekonomika.sme.sk/c/20729116/nem ... bloku.html z 01.01.2018

Uživatelský avatar
skflanker_
Sponzor fóra
Příspěvky: 3026
Registrován: 07 úno 2017, 20:22

Re: Německo

Příspěvek od skflanker_ » 02 led 2018, 10:20

Nenávistným prejavom na internete v Nemecku odzvonilo. Kontroverzný zákon vstúpil do platnosti
Nemecko začína od pondelka zákonom vymáhať, aby sociálne médiá na internete bezodkladne odstraňovali nenávistné komentáre, falošné správy a ilegálny materiál. Stránkam, ktoré tak nebudú robiť, hrozí pokuta až do výšky 50 miliónov eur ... ... Predmetná legislatíva ukladá, že stránky musia nežiaduci obsah odstrániť zo svojich serverov do 24 hodín po upozornení príslušnými úradmi. Pod daný zákon spadajú stránky s vyše dvoma miliónmi registrovaných členov. Zákon prijali vlani v júni (06/2017), platiť začal v októbri 10/2017 s dvojmesačným odkladom...
Zdroj https://aktualne.centrum.sk/zahranicie/ ... nosti.html z 01.01.2018

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti