Pravidla pro forum

Zamčeno
Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 16541
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Varování pro uživatele fora

Příspěvek od petrp » 20 bře 2023, 21:30

VAROVÁNÍ pro všechny (i náhodné příchozí) čtenáře!
 • Čtením těchto webových stránek můžete dozvědět fakta a myšlenky, které jste znát možná ani nechtěli a nemusí se vám líbit.
 • Seznámení se s těmito informacemi může za určitých okolností způsobit stavy úzkosti, depresí, naštvanosti a pocity marnosti.
 • Za tyto psychické stavy čtenářů administrátoři ani moderátoři tohoto webu nepřebírají žádnou odpovědnost.
 • Články zveřejněné na těchto stránkách se často týkají jevů či věcí, které se pravděpodobně někde staly.
 • Čtením těchto textů můžete přijít o iluze, které vám nikdo nebude nahrazovat jinými.
 • Většina zde publikovaných textů je politicky nekorektní, xenofobní, sexistická, nacionalistická, heterosexuální... (dosaďte si ostatní)
 • Texty mohou obsahovat pro vás nevhodná slova nebo alespoň překlepy a gramatické chyby.
 • Můžete vyjádřit váš názor v diskusi - nečekejte ale, že s Vámi někdo bude souhlasit, případně Vám bude odpovídat či se omlouvat.
 • Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé, nikoli počítač. To, co napíšete, byste možná dotyčnému nikdy do očí neřekli.
 • Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na Internetu.
 • Je vhodné psát s diakritikou. Vyvarujete se tak nedorozumění. Nekomolte rodnou řeč. Toto je obzvlášť důležité, protože se jinak dopustíte faux-pas. Pokud jste z nějakého důvodu nuceni psát bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.
 • Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“
 • Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně.
 • Nerozesílejte spam a reklamu.
 • Neporušujte autorská práva.
 • Obsah diskusí závisí plně na rozhodnutí moderátorů a adminů. Nediskutujte s nimi, je to zbytečné - jejich rozhodnutí je konečné.
Neskrýváme, že pravidla byly inspirovány těmito stránkami...

Důkladně si přečtěte PRAVIDLA a taky návod na používání tohoto fóra a pokud se Vám cokoliv nelíbí, nezdržujte se a opusťte tyto stránky.

Diskuse od účastníků vyžaduje:
 • věcnost - věnovat se tématu a argumentovat, nikoli napadat nebo překřikovat
 • otevřenost - nevylučovat nikoho, kdo může k danému tématu přispět
 • poctivost - podstatné informace nesmějí účastníci zatajovat nebo tvrdit něco, čemu sami nevěří
 • trpělivost - pochopení argumentů druhého může vyžadovat čas
 • zdvořilost - která vyjadřuje společný zájem všech na každé věcné informaci
Pokud se i přes tyto upozornění chcete zaregistrovat, jste vítáni! Vzhledem k narůstajícímu množství spamu je registrace podmíněna schválení administrátorem.

Kontakt na administrátory
Pokud máte nutkání napsat administrátorovi nebo moderátorům, pošlete nám prosím svou zprávu na adresu aktualnikonflikty na serveru email cz...
Propaganda z lidí idioty nedělá, propaganda je na idioty cílená. G. B. Shaw
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví
Hora ruit, respice finem...

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 16541
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Pravidla pro forum

Příspěvek od petrp » 20 bře 2023, 22:33

Užívání fóra
Přečtěte si NÁVOD na používání tohoto fóra.

Pokud se i přes tyto upozornění chcete zaregistrovat, jste vítáni!
Vzhledem k narůstajícímu množství spamu je registrace podmíněna schválení administrátory webu. Děkujeme za pochopení...


Svým přístupem na toto fórum souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte toto fórum, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej.

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním tohoto fóra s těmito podmínkami souhlasíte.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí provozovatel tohoto fóra, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že provozovatel tohoto fóra a jím pověřené osoby má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože toto fórum ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá provozovatel tohoto fóra ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Kontakt na administrátory
Pokud máte nutkání napsat administrátorovi nebo moderátorům, pošlete nám prosím svou zprávu na adresu aktualnikonflikty na serveru email cz...

1. Pravidla fóra - Neznalost těchto pravidel může vyústit až v omezení či zamezení přístupu daného uživatele na fórum.
1.1. Pravidla týkající se obsahu diskusí (vlákna a příspěvky)
1.2. Pravidla týkající se uživatelských účtů (uživatelská jména, avatary, podpisy)

1.1. pravidla týkající se obsahu diskusí (vlákna a příspěvky)
- V základní zpravodajské sekci "FÓRUM" jsou povoleny pouze příspěvky s odkazem na jejich zdroj.
- Nesplnění této podmínky má za následek smazání příspěvku a okamžitý krátkodobý BAN autora, při opakování prohřešku následuje trvalý BAN.

- Výjimka je pouze v sekcích "Technika, Havárie a Dokumenty", kde je tolerováno neozdrojované, ale VĚCNÉ přispívání k danému tématu.
- Pro obecnou diskuzi k tématům informační části fóra slouží sekce "Ke kávě..."
- Uživatelé jsou povinni zakládat vlákna ve správných sekcích. Opakované zakládání témat ve špatném vlákně bude potrestáno varováním.
- Pravidla jsou průběžně upřesňována v sekci "Návod na použití serveru". Sledujte ji a řiďte se uvedenými pokyny!

Je zakázáno
1.1.1. urážet, napadat či jakkkoliv dehonestovat jiné uživatele
1.1.2. trolling - zahajování a neustálé podněcování nekonečných diskuzí (flamewar)
1.1.3. zveřejňovat jakékoliv osobní údaje (jména, adresy, telefonní čísla) ve veřejném prostoru fóra
1.1.4. jakkoliv se pokoušet napodobovat či vystupovat jako jiný uživatel fóra. Toto zahrnuje uživatelská jména, signatury, obsah příspěvků, tituly a poznámky a jakýkoliv jiný materiál, který může být administrátory či moderátory vyhodnocen jako podvodný postup
1.1.5. úmyslně veřejně útočit na moderátory či administrátory. Pokud máte problém s moderací, zašlete prosím zprávu moderátorovi, globálnímu moderátorovi či administrátorovi
1.1.6. zveřejňovat obsah soukromých zpráv, případně zveřejňovat obsah korespondence s administrátory či moderátory, které jsou určeny pouze příjemci, bez výslovného sdělení odesílatele.
1.1.7. odrazovat ostatní uživatele od publikování na fóru, případně odrazovat ostatní uživatele od podpory „aktualnikonflikty“
1.1.8. užívat červený text mimo krátké výstrahy (drastické atd.), Červené zabarvení celého textu je vyhrazeno pouze pro administrátory a moderátory v zájmu zvýraznění sdělení
1.1.9. pornografie a ostatní společensky nepřijatelný a pochybný obsah
1.1.10. pirátství a porušování autorských práv
1.1.11. odkazy na ilegální software, warez, podvodné programy či stránky zaměřené na hacking
1.1.12. jakákoliv reklamní sdělení. Výjimkou jsou reklamní sdělení povolená administrátorem
1.1.13. jakákoliv forma vyhrožování či obtěžování
1.1.14. rasismus a jakákoliv forma diskriminace
1.1.15. v souladu se zákony zemí, ve kterých má „aktualnikonflikty“ hosting serveru, je na fóru zakázána diskuse a prezentace jakýchkoli znaků, symbolů, emblémů, organizací či osobností jakkoliv spojených se skupinami či organizacemi, které byly odsouzeny na základě platných mezinárodních zákonů či pravidel, včetně nacistické symboliky, zkratek a kódů (např. 88, SS, 1488). Toto pravidlo se vztahuje i na pověřovací listiny, jména a příjmení nacistických vůdců či válečných zločinců. Poznámka: Do tohoto pravidla je rovněž zahrnut i zákaz prezentace, propagace či diskuse symbolů, znaků, emblémů, zkratek, organizací, osobností a skupin, které by mohly vyvolat rasovou, etnickou, náboženskou či jinou nesnášenlivost.
1.1.16. vulgarity a hanlivé urážky
1.1.17. propagování kriminálních aktivit včetně drog a nezřízeného užívání alkoholu
1.1.18. jakákoliv forma politické či náboženské diskuse s úmyslem šířit nenávist a nespokojenost
1.1.19. screamery či jiný obsah s úmyslem šokovat či vyděsit členy komunity
1.1.20. jakýkoliv další obsah, který je administrátory či moderátory posouzen jako úmyslně urážlivý či pobuřující
1.1.21. používání více než jednoho účtu na fóru
1,1,22. uživatelé fóra mají právo se proti případnému trestu odvolat. Stížnosti na tresty mohou být zasílány globálním moderátorům či administrátorům prostřednictvím "Kontaktního formuláře", který může být čten i jinými globálními moderátory či administrátory za účelem posouzení

Spamování a trolling
1.1.22. opakované a neustále vyjadřování se stejnými či podobnými frázemi, případně komunikace nesmyslným jazykem
1.1.23. zneužívání funkce reportování k šíření falešného poplachu či nesmyslných zpráv
1.1.24 Vkládat příspěvky s odkazem na podobně zaměřené servery, se zřejmým úmyslem parazitovat na návštěvnosti tohoto fóra

Poznámka:
Všechen obsah související s uživatelskými účty podléhá pravidlům uvedeným v sekci 1.1 Pravidla týkající se obsahu diskusí

Je zakázáno užívat uživatelská jména či avatary, které obsahují či odkazují na následující
1.2.1. obscénní, hrubé či vulgární obrázky nebo výrazy včetně jednotlivých slov a souhlásek. Toto pravidlo se vztahuje na všechny slova a fráze v jakémkoliv jazyce včetně přepisů
1.2.2. obrázky, slova, fráze či idiomy, které propagují diskriminaci na všech úrovních včetně diskriminace na základě rasy, národnosti, etnika a sexuální orientace
1.2.3. obrázky, slova, fráze či idiomy odkazující k či propagující psychotropní či narkotické látky a jejich užívání
1.2.4. obrázky a uživatelská jména, které obsahují licencované značky či jména podléhající autorskému právu, a to jak na celé ploše textu/obrázku, tak i jako část textu/obrázku
1.2.5. jména či fotografie politicky a vojensky významných osob z 19.-21. století. Toto pravidlo se může vztahovat i na obrázky, fotografie či ozdoby s vyobrazeními vojenského personálu odsouzeného za válečné zločiny (viz. pravidlo 1.2.6)
1.2.6. v souladu se zákony zemí, ve kterých má „aktualnikonflikty“ hosting serveru, je na fóru zakázána diskuse a prezentace jakýchkoli znaků, symbolů, emblémů, organizací či osobností jakkoliv spojených se skupinami či organizacemi, které byly odsouzeny na základě platných mezinárodních zákonů či pravidel, včetně nacistické symboliky, zkratek a kódů (např. 88, SS, 1488). Toto pravidlo se vztahuje i na pověřovací listiny, jména a příjmení nacistických vůdců či válečných zločinců. Poznámka: Do tohoto pravidla je rovněž zahrnut i zákaz prezentace, propagace či diskuse symbolů, znaků, emblémů, zkratek, organizací, osobností a skupin, které by mohly vyvolat rasovou, etnickou, náboženskou či jinou nesnášenlivost.
1.2.7. číslice a obrazce spojené s užíváním a propagací drog, např. číslo 420
1.2.8. avatary či uživatelská jména, která úmyslně, přímo či nepřímo vyzývají uživatele k nepoužívání „aktualnikonflikty“
1.2.9. jména spojována s negativně vnímanými historickými či politickými osobnostmi včetně osob souzených mezinárodními soudy za zločiny proti lidskosti. Pravidlo se vztahuje rovněž i na členy současných teroristických organizací či na členy skupin, které vyvolávají negativní emoce, případně vyvolávají u většiny uživatelů odpor či utrpení
1.2.10. jména, která klamně uživatele prezentují jako člena vývojářského týmu, oficiálního zástupce projektu (tj. moderátoři, globální moderátoři) či jako administrátora
1.2.11. ostatní uživatelská jména a avatary posouzené administrátory či moderátory jako urážlivé či pobuřující
1.2.12. je zakázáno vlastnit více než jeden uživatelský účet zároveň – pokud chcete založit účet nový, zašlete zprávu administrátorovi či globálnímu moderátorovi, aby nejdříve smazal starý účet. Rovněž je zakázáno sdílení účtu s kýmkoliv druhým – každý uživatel má povolen jen jeden účet
1.2.13. uživatelé fóra mají právo se proti případnému trestu odvolat. Stížnosti na tresty mohou být zasílány globálním moderátorům či administrátorům prostřednictvím soukromých zpráv, které mohou být čteny i jinými globálnimi moderátory či administrátory za účelem posouzení

Trestní systém
Administrátoři a moderátoři v případě porušení pravidel fóra rozhodují o míře potrestání. Škála trestů sahá od slovního varování přes dočasné pozastavení účtu až k dočasným a v případě opakovaných porušení pravidel fóra i permanentním banům. Tresty zahrnují i omezení či odstranění některých funkcí účtu (např. možnost psát příspěvky či nutnost schválení příspěvků). Jejich rozhodnutí je konečné.

Ochrana soukromí
Vaše osobní údaje jsou shromážděny dvěma způsoby. Prvním při vstupu na „aktualnikonflikty“, kdy phpBB vytvoří několik cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou stáhnuty a uloženy v dočasných souborech vašeho internetového prohlížeče. První dvě cookies obsahují jen uživatelské-id a anonymní identifikátor session, které je vám automaticky přiděleno phpBB softwarem. Třetí cookie se vytvoří, jakmile začnete procházet mezi tématy na „aktualnikonflikty“, a je používána k ukládání informace, které téma jste již přečetli, což vede k snažšímu a pohodlnějšímu pohybu po fóru.
Můžeme také vytvořit další cookies, které nepatří k phpBB software během procházení témat „aktualnikonflikty“, ale tyto cookies jsou mimo rozsah tohoto dokumentu, který se zaobírá jen soubory, které vytvořilo phpBB. Druhá možnost jak můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, je vaše odeslání těchto údajů nám. Toto může zahrnovat: odeslání příspěvků jako anonymní uživatel, registrace na „aktualnikonflikty“ a odeslání příspěvků po vaší registrace, když jste přihlášeni.
Váš účet bude přinejmenším obsahovat uživatelské jméno, osobní heslo, používané při přihlašování do vašeho účtu, a osobní, platnou e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje pro váš účet na „aktualnikonflikty“ jsou chráněny zákony o ochraně osobních údajů a dat, které jsou platné v zemi, ve které sídlíme. Jakékoliv jiné informace požadované od „aktualnikonflikty“ kromě vašeho uživatelského jména, vašeho hesla a vašeho e-mailu při registraci, můžeme zvolit jako povinné nebo dobrovolné. Ve všech případech dostanete možnost rozhodnout, zda-li tyto informace budou veřejně zobrazitelné. Dále ve vašem účtu máte možnost zakázat nebo povolit zasílání automaticky vytvářených e-mailů phpBB softwarem na váš e-mail.
Vaše heslo je zašifrováno (jednosměrný hash) pro zajištění jeho bezpečnosti. Přesto není doporučeno používat stejné heslo na dalších stránkách. Vaše heslo je prostředek k přístupu k vašemu účtu na „aktualnikonflikty“, takže jej pečlivě uchovejte a v žádném případě nebude nikdo spojený s „aktualnikonflikty“, phpBB nebo jiné, třetí strany, požadovat od vás vaše heslo. V případě, že byste zapomněli vaše heslo k vašemu účtu, můžete použít funkci „Zapomněl jsem své heslo“ poskytovanou phpBB softwarem. Tento proces po vás bude žádat zadaní vašeho uživatelského jména a vašeho e-mailu, poté phpBB software vygeneruje heslo nové a zašle vám ho, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu.

Registrace
S veškerými osobními informacemi, které poskytnete v rámci registrace, je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a „aktualnikonflikty“ je nebude poskytovat třetím stranám s výjimkou situací, které jí přikazuje zákon. Veškeré osobní informace doporučujeme v příspěvcích omezit na minimum.

POZOR! NELZE se registrovat některými emailovými službami, jako je např. GMAIL, protože je tento server zdrojem nepřiměřeného množství spamu. Použijte pro registraci jiný E-mailový server. Pokud při pokusu o registraci server odpoví "Zabanovaná emailová adresa", je to možná právě proto a nezbývá nic jiného, než použít jiný emailový server. Nepoužívejte k registraci anonymizery - neprojde to, jsou banovány! Děkujeme za pochopení...

Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje zakázáno.

Zřeknutí se zodpovědnosti za obsah
Odpovědnost provozovatele fóra je upravena v zákoně č. 480/2004 Sb.

Ustanovaní §5 zákona o některých službách informační společnosti:
Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen:
a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní

nebo

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Ustanovaní §6 zákona o některých službách informační společnosti:
Poskytovatelé služeb nejsou povinni:
a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací
b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.“

Linkování autorských děl pro účely prezentace na internetu upřesňuje rozsudek soudního dvora EU z února 2014.
Jeho znění je k dispozici TADY a právní výklad TADY
Propaganda z lidí idioty nedělá, propaganda je na idioty cílená. G. B. Shaw
Smrt neničí, činí jen neviditelným. indické přísloví
Hora ruit, respice finem...

Zamčeno