Česká republika

Odpovědět
Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 21 lis 2023, 01:15

https://vlkovobloguje.wordpress.com/202 ... re-1005144
Přítel Germanicus mi právě poslal něco moc zajímavého – průzkum, který realizoval SANEP u příležitosti 17. listopadu a k 17. listopadu.

Je to všechno koncentrováno výsledkově tak jak to mám rád! V jednoduchých a přehledných grafech.

Být současnými držiteli klíčů, tak by ze zjištění SANEPu na mne šli mrákoty. Ale proč by je nějaké průzkumy měly vůbec zajímat? Oni vědí, že jsou nejlepší, excelentní a všechno dělají když ne rovnou fantasticky, tak alespoň skvěle. Tak jo… A teď ty grafy:
http://www.sanep.cz/pruzkumy/34-vyroci- ... -revoluce/
34. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Většina Čechů jsou vlastenci, ale nejsou spokojeni s polistopadovým vývojem

Dne 17. listopadu 1989 začala tzv. sametová revoluce, tedy období změn, jež ve svém konečném důsledku vedly k pádu komunismu a postupnému přechodu k právnímu demokratickému státu.
Jak ale ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, pro takřka dvoutřetinovou většinu dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, se Česká republika nevyvíjí podle jejich představ. Navíc i po čtyřiatřiceti letech stále přetrvávají pochybnosti o spontánnosti "sametové" revoluce, neboť většina veřejnosti se domnívá, že 17. listopad byl něčím mezi plánovaným předáním moci a spontánní revolucí.

Necelá třetina obyvatel se domnívá, že za komunistů (tedy před sametovou revolucí) bylo lépe než dnes. Většina však tento názor, i přes kritiku výkonů stávající vlády a přes většinový názor, že ani po třicetičtyřech letech stále nejsme vyspělou demokratickou zemí, nesdílí. Poměrně pozitivní je také zjištění, že většina domácí populace je hrdá na svoji českou národnost i Českou republiku a považuje se za vlastence.

Podle názoru skoro dvoutřetinové většiny obyvatel (63,8%) se Česká republika po pádu komunistického režimu nevyvíjí podle jejich představ. Za tímto názorem nepochybně stojí zejména většinová nespokojenost se současnou vládou, nebývale vysoká nedůvěra ve vládní politiky, pokles životní úrovně i obavy z dalšího růstu cen energií a potravin.

Pochybnosti o čistotě a spontánnosti "sametové" revoluce má 37,8% dotázaných, kteří se domnívají, že "sametová" revoluce byla něčím mezi plánovaným předáním moci a spontánní revolucí. Za spontánní revoluci ji pak považuje pouze 16,1% respondentů. Jako čistě domluvené předání moci, iniciované StB a komunisty, chápe sametovou revoluci 21,6% obyvatel. Jako pouhé představení sehrané pro obyčejné lidi pak chápe tuto historickou událost 15,3% respondentů.

Byť je "sametová" revoluce považována významnými osobnostmi a historiky za zlomovou, co se týče přechodu k vytoužené demokracii po čtyřiceti letech totalitního komunistického režimu, výrazná většina respondentů (77,1%) tento státní svátek neoslavuje.

O podrobnosti „sametové“ revoluce se nezajímá 57,1% obyvatel. Zde však hraje svoji roli i skutečnost, že lidé ve věku 18-40 let nemají fakticky z totalitního režimu žádnou zásadní zkušenost, a proto nevnímají důležitost této historicky zlomové události.

I přes kritiku stávající zejména politické situace ze strany většiny domácí populace se však nadpoloviční většina respondentů nedomnívá (53,3%), že by se za komunistického režimu žilo lépe než dnes. Na „staré časy“ naopak pozitivně nahlíží třetina respondentů (32,6%), což jsou zejména voliči hnutí ANO, komunistů a SPD, a to ve věku 50 a více let.

Ani za 34 let fungování české demokracie nepovažuje Českou republiku za vyspělý demokratický a právní stát nadpoloviční většina dotázaných (52,2%). Naopak 43,2% lidí si domnívá, že Česká republika vyspělou demokratickou zemí je.

Jakkoli jsou Češi ve většině kritičtí k úrovni demokracie a své politické reprezentaci, více jak dvě třetiny obyvatel (74,6%) je hrdých na svou zemi a národnost.

Za vlastence, tedy osobu pociťující lásku ke své vlasti, se pak považuje 71,3% dotázaných.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 6. - 15. listopadu 2023 na vybrané skupině 2.486 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.
...
+ 17 grafov v originále
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 21 lis 2023, 03:09

https://www.ceska-justice.cz/blog/nove- ... republiku/
Nové formy družstevních společností v USA mohou být modelem vhodným i pro Českou republiku
Historie potvrzuje, že rozvoj družstevní formy hospodaření byl vždy spojen s absencí jakékoliv potřebné služby. Platí to i o polovině devatenáctého století a vzniku družstev výrobních, spotřebních, pojišťovacích či bytových, přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy (nejen) v Rakousko-Uhersku vznikaly neziskové bytové společnosti, ad absurdum i o konci padesátých let v Československu, kdy vize komunistů dát každému bezplatné bydlení kvůli ekonomickým problémům neuspěla, a tak obnovili družstevní výstavbu, kterou deset let před tím likvidovali.

Krize dostupnosti bydlení je tématem současnosti v mnohých zemích světa. Nechci rozebírat všechny příčiny, růst cen, nefunkční tržní prostředí, kde absentují některé levnější formy výstavby až třeba po důsledky kovidové krize.

Družstva v České republice po diskutabilní transformaci v devadesátých letech vykonávají profesionální práci ale v rámci již v minulosti vybudovanému systému. Snad by i pro ně zdejší zkušenost mohla být inspirací.
Například jistě zajímavou alternativou v USA jsou družstva s omezeným kapitálem (LEC), která si od developera, investora koupí konkrétní podíl na jeho projektu pomocí úvěru a svým členům stanoví podmínky pro jeho splácení, přičemž člen platí jen ekonomické náklady provozu a údržby, nikoliv tržní nájemné a družstvo tento princip zaručuje trvale.

Americký model je vytvořen tak, aby cenová dostupnost pro koupi podílu v projektu byla podpořena různými formami vládní či komunální podpory či nízkoúrokovým financováním s delší dobou splatnosti. Obsahuje již zmíněná trvalá cenová omezení pro případný další prodej podílu v družstvu a tak zaručuje trvalou cenovou dostupnost. Právě ona trvalé cenová dostupnost je primárním důvodem, proč jsou tato družstva zakládána. Minimální délka této fixace je obvykle 40 let a při odchodu z družstva má člen právo na vypořádání konkrétně stanovených položek, vesměs vzniklých tvorbou rezervních fondů na opravy a podobně. Převládají však družstva s trvalou fixací ceny.

Často též obec, pokud družstvu poskytlo jistou podporu, požaduje, aby se členy družstva staly rodiny či osoby s určitým limitem příjmů, to bývá otázkou místní jurisdikce, především její programy a granty. Sama obec družstva nezakládá. Často se této formy využívá pro rekonstrukci starších domů. Tato družstva mají též úlevy na dani z nemovitosti.Například nezisková organizace City First Enterprises je nezisková organizace ve Washingtonu, DC, která podporuje vznik takových subjektů a jejich činnost. Má svoji partnerskou banku, spolupracuje na rozvoji komunity, a podporuje nájemníky s nízkými příjmy. Pomáhá zakládat družstva s omezeným kapitálem.

V New Yorku pak společnost UHAB (Urban Homesteading Assistance Board) pomáhá zakládat tato družstva pro lidi s nízkými a středními příjmy. Obdobné organizace dnes naleznete od San Franciska po Miami jako účinné nástroje pro podporu dostupnosti bydlení.

V Kalifornii pak působí centrum pro rozvoj družstev (California Center for Cooperative Development). To pomáhá při zakládání bytových družstev, která jsou demokraticky kontrolované korporace zřízené za účelem poskytování bydlení členům. Každá domácnost vlastní podíl ve společnosti, která opravňuje člena k obsazení bytové jednotky. Družstvo je obvykle financováno prostřednictvím paušální hypotéky, která pokrývá celý majetek a členové platí měsíční účetní poplatky na pokrytí hypotečních plateb a provozních nákladů.

Bytová družstva mohou mít více alternativ. Družstvo se týká organizační struktury podniku, nikoli typu jednotky. Takový model lze použít pro rodinné domy, obytné budovy, jednotlivé byty, nebo též v poslední době vznikající mobilní domácí parky, tedy pro jakýkoliv typ bytové výstavby. Bytová družstva jsou zřízena za účelem řešení bytových potřeb členů.

Vznikají především bytová družstva s omezeným kapitálem. Ta omezení zaručují, že poskytují trvale cenově dostupné možnosti vlastnictví domů pro domácnosti s nízkým a středním příjmem. Rozvoj těchto typů družstev je často financován kombinací soukromých a veřejných prostředků. Ceny akcií v těchto družstvech jsou obvykle nízké a členské domácnosti nemusí vlastnit více než jednu akcii. Pro další zachování cenové dostupnosti a zabránění spekulativnímu dalšímu prodeji jsou na prodej akcií stanovena cenová omezení.

Kalifornské právní předpisy uznávají a regulují bytová družstva s omezeným kapitálem. Tato legislativa zajišťuje dlouhodobou dostupnost akcií omezením zvýšení cen akcií na nejvýše 10% za rok a nařizuje, aby veškeré zisky z prodeje celého družstva byly věnovány veřejným nebo charitativním subjektům.

Existují samozřejmě též bytová družstva s tržní sazbou podílu, ta působí na soukromém trhu. V těchto družstvech, někdy označovaných jako akciová družstva, zajišťují jednotliví členové družstev soukromé financování nákupů akcií. Členové družstva zřizují stanovy, které mohou omezit obsazenost majitelů domů nebo omezit pronájem jednotek. Když se člen odstěhuje, akcie se prodávají v plné tržní hodnotě.

Právě nabídka různých alternativ bytových družstev jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly potřebám členů. Jednotky jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potenciálním změnám života, které mohou doprovázet stárnutí. Komunity si mohou vytvořit též společenské místnosti, fitness centra, bazény, parky s možností nabízených při jakémkoli věkově omezeném rozvoji. Mohou také zahrnovat různé stupně individuální péče. Výhodou modelu spolupráce je to, že umožňuje členům vlastnit svou jednotku a zahrnuje demokratické rozhodování, které zajišťuje, aby senioři měli hlas ve všech aspektech komunitního života. Tedy existují opravdu všechny alternativy a praxe dokazuje jejich plnou dlouhodobou funkčnost.

Kalifornské centrum pro rozvoj spolupráce družstev (CCCD) je certifikovaným poskytovatelem technické pomoci (CTAP) a přidruženým členem národních neziskových organizací. [1]

CCCD podporuje kooperativní identitu, hodnoty a zásady pro pokrok v současném kooperativním hnutí poskytováním vzdělávání, technické pomoci a pomáháním různým typům družstev sjednocovat se napříč těmito společnými tématy.

CCCD pomáhá lidem používat kooperativní model ke spolupráci při dosahování toho, čeho nemusí být schopni dosáhnout sami. Poskytuje pomoc skupinám, které chtějí vytvořit dostupné příležitosti k vlastnictví domu založením bytového družstva, nebo rodičům, kteří chtějí vytvořit družstvo péče o děti, aby získali dostupnou dostupnost, vysoce kvalitní péče s hodinami nebo jinými možnostmi, které odpovídají jejich potřebám. CCCD poskytuje pomoc komunitním skupinám, které mají zájem o vytvoření spotřebitelského CSA, jako je Lake County Community Co-op, nebo místní obchod s potravinami, který se zaměřuje na zdravé výrobky, místní potravu vytvořením potravinového družstva, jako je Placerville Co-op.
V České republice politici vědí málo o postavení družstev ve světě či zde, v USA. Nechápou, proč jsou podporovány jak republikány, tak demokraty. Ostatně známá jsou Trumpova slova, že družstva spojují lidi, kteří nemají jen nataženou ruku pro pomoc, ale tu hledají sami.

Právě úvaha nad alternativami by měla vést odborníky k revizi právní úpravy družstev. Málo se u nás hovoří o využití již platné právní úpravy družstev sociálních. Ta se blíží družstvům s omezeným kapitálem, zejména omezení proti principu „lehce získal, draze prodal“. Budeme se zabývat těmito alternativami a též se snažit přesvědčit politiky, že řešení řady otázek mají přímo před sebou právě v družstevních formách podnikání. Jednoduchý a funkční model.

JUDr. Ivan Přikryl
:smich: Objavovanie Ameriky a vymýšľanie kolesa...
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 21 lis 2023, 03:21

http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/ ... ed-nebere/
Je korespondenční volba protiústavní? Na to vláda ohled nebere
Jak se urdžet u moci i za cenu prudce a setrvale klesající podpory obyvatel? Strany vládní koalice se opět chystají prosadit korespondenční volby a také to mají ve svém programovém prohlášení.
Pro ODS, Piráty, TOP 09 a Starosty je to priorita pro rok 2024, zaznělo v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce. Představitelé opozice Radim Fiala (SPD) a Alena Schillerová naproti tomu shodně uvedli, že jednání o této změně volebního zákona budou obstruovat.

„Natvrdo, ať chceme nebo nechceme, ji prosadí. Samozřejmě budeme obstruovat, korespondenční volba je podvod," řekl Radim Fiala.

To samé potvrdila i Alena Schillerová. Podle Fialy má být volba tajná, což prý však nelze v případě korespondenční volby zaručit. Fiala dále poukázal na případ Rakouska, kde se kvůli "nesrovnalostem" v korespondenční volbě musely v roce 2016 na základě rozhodnutí Ústavního soudu opakovat prezidentské volby.

Oproti tomu korespondenční volby dlouhodobě prosazují Piráti. Poslanec Jakub Michálek (Piráti) uvedl, že sliby je potřeba plnit a pokusí se korespondenční volbu prosadit i přes případné obstrukce.
„Zrealizujeme i slib hnutí ANO. Vláda Andreje Babiše měla ve svém prohlášení, že zjednoduší volební pravidla tak, že se občanům usnadní přístup k volbám, včetně zavedení (korespondenční volby," prohlásil v nedělním diskusním pořadu na České televizi pirátský poslanec Jakub Michálek..

I podle Marka Bendy, který je členem zatím nejsilnější vládní strany ODS, se vládní koalici v průběhu příštího roku korespondenční volbu prosadit podaří a pokládá ji za správný princip.Evropské státy stále více přistupují na možnost korespondenční volby, s tím, ale vzrůstá právě obava z falšování voleb.

Kupčení s hlasy?

V březnu loňského roku vystoupil na semináři ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny právě ke korespondenční volbě ústavní právník Jan Kudrna, kde upozorňoval na několik úskalí zavedení korespondenční volby.

„To největší úskalí vidím v požadavcích, které Ústava a Listina základních práv a svobod klade na volby a samotné hlasování. Ústavní dokumenty vyžadují, aby za prvé byla volba osobní, za druhé má být zaručena tajnost hlasování a volba má být svobodná. K tomu bych ještě dodal, což Ústava ani listina neříká, ale asi se to předpokládá, že má existovat co největší důvěra v celý volební proces od začátku do konce. To znamená od toho, kdo je uznaný jako oprávněný volič, až po - řekněme - přepočet hlasů na mandáty. Tento proces má být verifikovatelný a má být, řekl bych, pro každého pochopitelný a bez nějakých větších pochybností," řekl tehdy pro Radiožurnál na Českém rozhlase Kudrna.

Kudrna měl také pochybnosti ohledně možného "obchodování s hlasy". Na dotaz Radiožurnálu tehdy odpověděl, že zavedení korespondenční volby kupčení s hlasy rozhodně usnadní.

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala dokonce označil korespondenční volbu za protiústavní.

„Vláda Petra Fialy chce tuto změnu volebního systému prosadit především z důvodu její klesající podpory ve veřejnosti a obavy z neúspěchu v příštích volbách. V případě korespondenčního hlasování nelze žádným způsobem zajistit tajnost a rovnost volby, což jsou základní principy volebního práva definované i Ústavou ČR," prohlásil Fiala.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová na adresu vlády a její snahy o zavedení korespondenčních voleb napsala, že by to byl krok v rozporu s naší Ústavou.

„Korespondenční volba by byla v rozporu s naší Ústavou. Ale možná to současná vláda neví. Třeba ještě Ústavu nečetla," poznamenala na adresu vlády senátorka.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

tomaspetr
Senior redaktor
Příspěvky: 3803
Registrován: 16 úno 2017, 20:13

Re: Česká republika

Příspěvek od tomaspetr » 21 lis 2023, 10:17

www.news.mail.ru/politics/58697232/?frommail=1

EU projednává na návrh české strany omezení pohybu diplomatů RF v EU.

vám se doma klidně nesedí? mnoho zdraví?
Credo in me
Spero on Deum
Наше дело правое, победа будет за нами

homer
Sponzor fóra
Příspěvky: 9136
Registrován: 07 úno 2017, 21:47

Re: Česká republika

Příspěvek od homer » 21 lis 2023, 12:18

Česko vydalo od února loňského roku, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, licence na vývoz zbraní a vojenského materiálu do této země za zhruba sto miliard korun. Oproti předchozímu období jde o pětinásobek celkové hodnoty exportních licencí pro všechny země světa.

Loni dosáhl export zbraní a dalšího materiálu na základě těchto licencí na Ukrajinu podle něj zhruba 30 miliard korun.
„Dalších 70 miliard je v nějaké fázi procesu. Ve většině případů to jsou projekty, které jsou už zavázány nějakým finančním krytím, ať už ze strany ukrajinské vlády, anebo třeba dánské, nizozemské nebo americké,” dodal Tomáš Kopečný. Česká vláda tak z toho platí jen zlomek, řádově jednotky miliard korun.
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/zbran ... 210900_ava

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 22 lis 2023, 14:55

https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/1 ... la-seznam/
Některá oddělení vypověděla přesčasy kompletně. Komora zveřejnila seznam
Více než 6 100 lékařů podalo výpovědi z přesčasů a budou nemocnicím chybět ve směnách, uvedla Česká lékařská komora (ČLK). Upozornila také, že ve velkých i menších nemocnicích nejsou výjimkou oddělení, v nichž přesčasy vypovědělo 70 až 100 procent lékařů. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) se s lékaři má sejít zítra, představit jim chce návrhy na navýšení základních platů, které požadují. Komora také představila leták, který má pacienty seznámit se situací a požadavky nespokojených lékařů.

Výrazně omezený provoz budou mít podle viceprezidenta České lékařské komory (ČLK) Jana Přády například fakultní nemocnice v Krči či Motole, Hradci Králové nebo Nemocnice Jihlava. Omezená bude na začátku prosince podle lékařů hlavně plánovaná péče. „Akutní provoz bude velmi omezený i z hlediska čekání a tak dále,“ uvedl Přáda. Počet výpovědí přesčasů v jednotlivých nemocnicích je podle ČLK následující:
...
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 22 lis 2023, 15:19

https://echo24.cz/a/HkpUi/zpravy-domov- ... kos-odbory
Do stávky se zapojí deset odborových svazů. Provoz se zastaví i ve Škodovce
Do stávky v pondělí 27. listopadu proti krokům vlády se zapojí víc než polovina členů odborů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zúčastnit se mají odboráři z desítky svazů. Na tiskové konferenci po dnešním sněmu ČMKOS v Praze to řekl předseda centrály Josef Středula. ČMKOS zastřešuje na 270.000 odborářů z 31 svazů. Podle Středuly stávku teď už nic neodvrátí. Plánují se do ní zapojit i dopravní odbory.

Původně se stávkou počítaly čtyři svazy, a to odbory školské, úřednické, dřevařské a nejpočetnější svaz KOVO. Přidaly se k nim odbory dopravní, zdravotnické, kultury, knihoven, potravinářů a vysokoškolský svaz.

Stávkovat se bude také v mladoboleslavské automobilce Škoda, kde se provoz zastaví na dvě hodiny. Škodováčtí odboráři zdůrazňují, že stávka není namířená proti zaměstnavateli. Podle jejich odborového týdeníku firma samotná stávce vyjádřila podporu a protestní akce, která se bude konat mimo areál továrny na třídě Václava Klementa, se zúčastní i členka představenstva Škody Auto Maren Gräf.
Na dnešním Sněmu ČMKOS @odbory očekávám rozšíření počtu odborových svazů, které se aktivně zapojí do stávky 27.11.2023 👍👍👍 #SpolečněSilnější pic.twitter.com/hdHygRRhOY
— Josef Středula (@JStredula) November 21, 2023
„Zásadním způsobem se zvětšil počet těch, kteří se přímo zapojí do stávky… Počet v této chvíli a počet členů, které svazy zastupují, je v drtivé většině nad 50 procent členské základny ČMKOS,“ uvedl Středula. Podle něj se protest uskuteční ve všech krajích. Dodal, že podporu vyjádřila i rada seniorů či rada postižených.

Odboráři kritizují podobu vládního konsolidačního balíčku, chystané zvyšování důchodového věku, vysoké ceny energií či nezvyšování platů ve veřejném sektoru a vysokou inflaci. Podle Středuly stávku podporují zbývající svazy ČMKOS. Podporu vyjádřila Asociace samostatných odborů (ASO), která zastřešuje 12 organizací a zhruba 110.000 odborářů. Do ASO patří například vlivné železničářské či lékařské odbory. Obě centrály oznámily, že budou postupovat společně.

Podle Středuly vláda měla čas na hledání dohody. Předáci nevidí teď nic, co by odborářské pondělní akce a stávku mohlo odvrátit.
Odbory chystají na pondělí v Praze také protestní pochod a demonstraci. Účastníci a účastnice se začnou řadit po 12:00 u Rudolfina. Poté se vypraví na Malostranské náměstí, kde se uskuteční od 13:00 shromáždění. Na něm předsedové a předsedkyně svazů přednesou své prohlášení a případné požadavky.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 22 lis 2023, 15:20

https://echo24.cz/a/H3UuN/zpravy-domov- ... -diplomatu
Už žádné cesty po Evropě. Česko navrhuje omezit víza ruských diplomatů na hostitelskou zemi
Česko navrhuje Evropské unii omezit pohyb ruských diplomatů v schengenském prostoru. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) celá řada špionážních aktivit probíhá pod diplomatickým krytím, což je veřejně známým faktem. Vyjádření šéfa diplomacie ČTK poskytl mluvčí ministerstva Daniel Drake. O českém návrhu předtím informoval list Financial Times (FT).

„Mohu potvrdit, že takový návrh existuje. Jednání nejsou uzavřena, takže nemohu sdělovat detaily. Myslím, že kolegové z evropských zemí rozumí tomu, že špionážní aktivity znamenají riziko, a je veřejně známým faktem, že celá řada špionážních aktivit probíhá pod diplomatickým krytím,“ uvedl Lipavský.

Česko požaduje, aby ruští diplomaté dostávali víza a povolení k pobytu, která umožní pohyb pouze v rámci hostitelské země a nikoli po celém Schengenu. Zároveň podle FT chce, aby EU přijímala pouze biometrické pasy, které je obtížnější padělat či propojit s falešnou identitou.

Ruští diplomaté se mohou volně pohybovat v 24 z 27 členských zemí EU, stejně jako ve Švýcarsku, v Norsku a na Islandu, upozornil FT. Praha podle listu minulý týden návrh přednesla k vyjednávání o 12. evropském balíčku protiruských sankcí.

Po ruské invazi na Ukrajinu mnoho zemí vypovědělo část ruských diplomatů. Česko k takovému kroku přistoupilo i dříve kvůli kauze Vrbětice. Celkem vyhostilo přes 70 pracovníků, na ruském velvyslanectví v Praze nyní působí šest diplomatů.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

homer
Sponzor fóra
Příspěvky: 9136
Registrován: 07 úno 2017, 21:47

Re: Česká republika

Příspěvek od homer » 23 lis 2023, 10:05

Prezident České republiky Petr Pavel měl podle zdroje Novinek několik dní zvažovat zrušení páteční návštěvy slovenského premiéra Roberta Fica. Ten vybral nevhodné datum - tento pátek. Tento den se nehodil ani českému prezidentovi, ani předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), ani předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Novinkám to řekl zdroj blízký Hradu, který je se situací obeznámen.

Fico podle tohoto zdroje neučinil „jediný vstřícný krok vůči České republice“. Kromě představitelů státu se navíc chce scházet i s dalšími politiky, což je nediplomatické.

„Datum se hodilo pouze (premiérovi) Petru Fialovi. Markéta Pekarová Adamová společně s Milošem Vystrčilem plánovali jet na Ukrajinu a prezident Petr Pavel neměl být vůbec v Praze,“ řekl Novinkám zdroj blízký Hradu, který si přál zůstat v anonymitě.

Prezidenta Petra Pavla, který několik dní zvažoval zrušení Ficovy návštěvy, nakonec přemluvila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která Hrad navštívila 17. listopadu. Ta měla za zavřenými dveřmi Pavlovi říct, aby zatnul zuby a Fica v zájmu česko-slovenských vztahů přijal.

Česká republika se v této situaci zachovala jako „starší, vyspělejší“ bratr

„Prezidentovi (Pavlovi) vadilo, že Fico neudělal jediný vstřícný krok vůči České republice,“ řekl Novinkám zdroj. „Choval se, jako by mu to bylo úplně jedno,“ dodal s tím, že prezident Pavel se nakonec rozhodl, že nechce riskovat nadstandardní vztahy obou zemí a že se návštěva uskuteční.
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pa ... a-40451695

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 23 lis 2023, 15:06

http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/ ... promluvil/
Udělat z Česka kolonii Německa? Andreas Künne promluvil
„Musíme migranty přerozdělovat a zrušit veto v EU, prohlásil německý velvyslanec v ČR Andreas Künne. Drzost, arogance a pocit nadřazenosti Němců vůči České republice je neuvěřitelná. To je odezva, kterou si vysloužil.

Nelegální migrace nabyla v Německu takových rozměrů, že způsobuje problémy s ubytováním i integrací a řada obcí je na hranici svých možností. „Nemůžeme neomezeně stavět stále další ubytovny a najímat další sociální pracovníky. Nutně potřebujeme reformu evropského azylového systému,“ řekl v rozhovoru pro iDnes.cz německý velvyslanec v Praze Andreas Künne. Kdybychom měli do jedné věty shrnout to podsatné, co z jeho úst zaznělo, pak by to byla nejspíše věta následující. Podle německého velvyslance v ČR musíme migranty přerozdělovat a zároveň zrušit veto v EU.

Arogance a pocit nadřazenosti Němců vůči ČR je nehorázná

Slova německého velvyslance okamžitě vyvolala bouřlivou reakci na našich sociálních sítích. Tomio Okamura dokonce mluvil o "nadřazenosti" Němců.

„´Musíme migranty přerozdělovat a zrušit veto v EU´, říká německý velvyslanec v ČR Andreas Künne. Drzost, arogance a pocit nadřazenosti Němců vůči České republice je neuvěřitelná. A servilní slabá Fialova vládní pětikoalice, místo aby se ohradila, tak mlčí a vlastizrádně leze Berlínu do zadku," sdílel na svém facebookém profilu předseda SPD Tomio Okamura.

„Německo už nám tímto natvrdo vzkázalo, že už se nás vůbec na nic nehodlá ptát a o něčem s námi jednat. Že už nám hodlá svoji vůli diktovat. Včetně toho, že máme platit za jejich fatálně chybnou migrační politiku. To, že jejich města a obce nezvládají příval migrantů, nemůže být ani na minutu důvodem k tomu, aby byla odpovědnost za politiku otevřených dveří Angely Merkel přenesena na Českou republiku. Oni si to navařili, tak ať si to nyní také snědí.

Naše strana PRO ještě dnes odeslala žádost dle zákona 106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím, na jejímž základě se budeme domáhat sdělení stanoviska ministerstva zahraničí k tomuto skandálnímu prohlášení německého velvyslance. Česká republika se proti němu totiž musí velmi kategoricky ohradit. Německo se evidentně rozhodlo postoupit do další fáze přeměny České republiky v 17. spolkovou republiku. Což nemůžeme za žádnou cenu připustit.

PRO tímto deklaruje, že je připraveno se proti tomuto tlaku tvrdě postavit a neustoupit ani o milimetr," přidal se na ke kritice vystoupení německého velvystance předseda advokát a strany PRO Jindřich Rajchl.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 23 lis 2023, 15:11

https://echo24.cz/a/HPLY2/zpravy-domaci ... vnitro-nsz
Použití propalestinského hesla může být v Česku trestné, už padla žaloba
Projevy antisemitismu budou stíhány stejně jako jakékoliv jiné projevy nenávisti vůči skupině obyvatel kvůli rase, národnosti a podobně, bez ohledu na to, kdo a kde se jich dopouští. Pro Echo24 to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Dodal, že provolávání propalestinského sloganu „From the River to the Sea...“ může být za určitých okolností trestné. Nejvyšší státní zastupitelství k této problematice zpracuje analýzu. Zástupci hnutí Ne našim jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě podali kvůli omezení použití hesla správní žalobu na pražský magistrát. Policie pro Echo24 řekla, že zvýšila dohled v okolí židovských budov.

Slogan „From the river to the sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná) zaznívá na řadě propalestinských demonstrací po celém světě. České ministerstvo vnitra v tiskové zprávě uvedlo, že užití tohoto hesla „je v kontextu útoku Hamásu proti Izraeli ze 7. října 2023 problematické a mohlo by naplňovat znaky trestného činu.“
Sám ministr Vít Rakušan pro Echo24 řekl, že projevy antisemitismu budou stíhány stejně jako jakékoliv jiné projevy nenávisti vůči skupině obyvatel kvůli rase, národnosti a podobně, bez ohledu na to, kdo a kde se jich dopouští. „Pokud jde o zmíněné heslo, experti po jednání se státním zastupitelstvím konstatovali, že za určitých okolností toto heslo může být považováno za porušení zákona. Vždy se ale bude hodnotit, v jakém kontextu bylo použito,“ uvedl Rakušan. Německá spolková země Bavorsko se před pár dny rozhodla, že bude heslo postihovat jako podporu terorismu.

Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá pro Echo24 dodala, že antisemitismus, jako projev nenávisti, je velice komplexní fenomén, proto je také v boji proti němu potřeba široká škála nástrojů a přístupů, které zahrnují bezpečnostní, preventivní, osvětové a vzdělávací aktivity. „V tomto duchu byla také sepsána první evropská strategie, která se zaměřuje na základní aspekty projevů antisemitismu a přináší také doporučení, která jsou postupně implementována,“ připomněla Malá.
Policie sleduje budovy i sociální sítě

Policejní mluvčí Jakub Vinčálek pro Echo24 řekl, že od počátku probíhající fáze konfliktu mezi Izraelem a hnutím Hamás přijala policie opatření, které spočívá ve zvýšeném dohledu nad bezpečností v bezprostředním okolí židovských objektů a významných budov. „Součástí je i intenzivní komunikace se zástupci a správci těchto objektů a aktualizování komunikačních kanálů. Policisté se také zaměřují na oblasti se zvýšenou koncentrací osob, což je standardem v podobných situacích,“ řekl Vinčálek.

„Dále pak pečlivě sledujeme mezinárodní dění, spolupracujeme se zahraničními partnery a s dalšími bezpečnostními sbory si předáváme informace ohledně potenciálních hrozeb. Naši analytici sledují sociální sítě a další komunikační platformy a vyhodnocují míry rizika – případně výzvy – které by mohly být způsobilé naplnit skutkovou podstatu některého (primárně nenávistných) trestných činů,“ dodal policejní mluvčí.

V letošním roce eviduje policie celkem 14 případů s nenávistným podtextem, kdy byla objektem napadení osoba sebe sama označujícího za vyznavače židovského náboženství. „Za stejné období loňského roku to bylo 22 případů, za celý rok 2022 23 skutků. U trestných činů z nenávisti se obecně jedná převážně o podněcování k nenávisti vůči skupině osob, násilí proti skupině obyvatelů a založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka,“ dodal Vinčálek s tím, že se jedná o evidované trestné činy, kdy statistiku policie vede zpětně, tedy poskytnutá čísla reflektují konec října. „Jiná protiprávní jednání v této statistice nejsou,“ dodal Vinčálek.

Na schůzce zástupců ministerstva vnitra, Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) a policejních expertů bylo minulý týden dohodnuto, že NSZ zpracuje k této problematice analýzu. „Jakmile bude odborná analýza dokončena, seznámíme s jejími závěry veřejnost. Do té doby nebudeme k této otázce poskytovat žádný předběžný komentář,“ uvedl pro Echo24 mluvčí NSZ Petr Malý.
Iniciativa: Jde o kriminalizaci propalestinského hnutí

Mluvčí MV Malá pro Echo24 dodala, že obdobně jako u jiných projevů nenávisti je třeba vždy posuzovat kontext, neboť platí, ze české právo nezná seznam zakázaných symbolů nebo hesel. „Důležité je proto vždy vyhodnocení úmyslu toho, kdo se nenávistného jednání dopouští, stačí nepřímý úmysl. Provolávání hesla může za určitých okolnosti vést k trestnímu stíhání. Je-li provoláváno během shromáždění, může být důvodem k jeho rozpuštění. Policie je připravena každé nenávistné jednání, které naplňuje znaky trestného činu, postihovat,“ řekla Malá.
Zástupci hnutí Ne našim jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě podali správní žalobu na pražský magistrát kvůli zákazu hesla. Podle iniciativy je to omezování svobody projevu a svobody shromažďování. „Iniciativa je přesvědčena, že snaha o zákaz jednoho hesla je vedena širší snahou o kriminalizaci celého propalestinského hnutí ze strany Ministerstva vnitra, Nejvyššího státního zastupitelství a Magistrátu hl. města Prahy,“ uvedl člen iniciativy. Zdeněk Jehlička. Podle hnutí je původním smyslem hesla úsilí o rovnost, svobodu a důstojný život pro všechny lidi od řeky Jordán ke Středozemnímu moři.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 23 lis 2023, 15:37

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/m ... det-746505
Už 19 milionů podepsali Václavu Moravcovi. Víc o tom nesmíte vědět
Rámcové dohody s výzkumnými agenturami IPSOS a MEDIAN za více než 19 milionů Kč uzavřela Univerzita Karlova v Praze pro Středoevropskou observatoř digitálních médií (CEDMO), která pod vedením Václava Moravce působí při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Cílem CEDMO je zkoumat „nežádoucí informační jevy ve střední Evropě“. ParlamentníListy.cz se na fungování centra, které je z většiny financováno Evropskou unií, tedy z veřejných peněz, dotázaly přímo FSV UK. Ta odmítla odpovědět. Nahlédli jsme tedy do otevřených zdrojů.

...
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 23 lis 2023, 15:40

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/m ... ano-746511
Pět minut. A video z covidového sněmovního semináře bylo smazáno
YouTube cenzuroval seminář týkající se současného pohledu na očkování proti covidu-19. Ten se uskutečnil na půdě Poslanecké sněmovny, která jej cenzurovat odmítla, informuje o tom česká verze Epoch Times.

YouTube, jehož vlastník, společnost Alphabet (provozovatel Googlu), cenzuroval patnáct minut dlouhé video s projevem lékaře Vladimíra Čížka o devíti vládních „dezinformacích“ vztahujících se k očkování proti covidu-19.

Video nahrál 22. listopadu na svůj youtubový kanál Nadační fond Svědomí národa (NFSN). Ke smazání došlo podle žurnalistického projektu „pět minut po uploadu videa“, uvádí česká odnož webu Epoch Times.

„Dle rychlosti smazání se tedy lze domnívat, že video odstranil předem naprogramovaný algoritmus. Paradoxní na celé věci je skutečnost, že se jedná o záznam přednášky provedené na půdě Poslanecké sněmovny a o prezentaci skutečností, které jsou v přednášce doloženy ověřitelnými zdroji,“ upozorňuje dále server.

Na semináři zaznívaly nepravdivé informace prezentované veřejnosti Ministerstvem zdravotnictví a jeho představiteli. V průběhu času se navíc ukázalo, že některá z těchto tvrzení byla z webových stránek ministerstva smazána. Obsahem přednášky ale byly i archivované stránky ministerstva a kontext důvodů jejich smazání.

„Náš kanál dostal takzvaný strike a obsah našeho média bude jako trest za takovýto postih bržděn a video je samozřejmě smazáno,“ sdělil deníku Epoch Times šéfredaktor NFSN Viktor Baroš.

YouTube také podle informací serveru smazal celý několikahodinový záznam semináře, který uploadovala na YouTube KTV nebo Petr Bureš TV. Epoch Times sdílel odkaz, kde je seminář možné stále zhlédnout.

Kód: Vybrat vše

https://www.youtube.com/watch?v=fQS2-fy9Cyg
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 23 lis 2023, 15:44

https://echo24.cz/a/HBWqD/zpravy-domov- ... koly-cesko
Masivní stávky se zúčastní více než polovina škol v Česku. „Nezodpovědné,“ kritizoval je Fiala
Do pondělní školské stávky se v různé míře zapojí více než polovina základních a středních škol v Česku. Některé budou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném režimu, uvedla mluvčí školských odborů Jana Kašparová. Školské odbory vyhlásily celodenní výstražnou stávku základních, středních a mateřských škol na pondělí 27. listopadu. Zapojení do výstražné stávky dosud potvrdilo přes 100 z celkových 921 školských zařízení v Praze. Premiér Petr Fiala (ODS) pokládá stávku za neodůvodněnou a uvedl, že nerozumí zejména stávce ve školství, kde vláda meziročně zvyšuje rozpočet a učitelům garantuje plat na 130 procentech průměrné mzdy.

Odbory chystanou stávkou usilují o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství – tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu.

Odbory jednají nezodpovědně a pokračují v konfrontační politice, s níž začaly ihned po nástupu současného kabinetu, řekl Fiala. Podle Fialy vláda udělala vše proto, aby stávce zabránila, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) do poslední chvíle s odbory jednal. "To, co se chystá v pondělí, je nezodpovědné. Už jen proto, že je zapojeno školství, které patří k oblastem, kde navzdory složité rozpočtové situaci vláda zohledňuje, že je důležité, takže přidává prostředky," řekl premiér.
Podle něj není jasné, co je požadavkem odborů. Připomněl, že učitelé mají garantované mzdy na úrovni 130 procent průměrné mzdy a že ministerstvo školství je jednou z mála rozpočtových kapitol, která se v příštím roce dočká zvýšení prostředků. Očekával by jednání s odbory o budoucnosti školství, tato debata se ale podle něj nevede. "Jim jde o protest a využití složité situace, ve které naše země je, a to pokládám za nezodpovědné," řekl Fiala.

Hlavní formou protestu bude podle Kašparové celodenní stávka. Někteří učitelé budou mít na sobě tmavomodré označení. Tmavě modrá je barvou školských odborů. Část stávkujících se podle mluvčí odborářů připojí k pondělnímu pochodu v Praze a demonstraci na Malostranském náměstí poblíž Sněmovny. Na náměstí by měl vystoupit i šéf školských odborů František Dobšík.

Do stávky se zapojí i 13 fakult veřejných vysokých škol, hodinovou výstražnou stávkou od 12:00 do 13:00 podpoří požadavky pracovníků v regionálním školství. Stávkovat by se mělo například na Univerzitě Karlově v Praze. Požadavky regionálního školství symbolicky podporuje celý vysokoškolský odborový svaz, řekl předseda Vysokoškolského odborového svazu (VOS) Petr Baierl.

Podle Kašparové stávku podporují i vychovatelé, kteří pracují například v domovech dětí a mládeže nebo ve výchovných ústavech.

Zapojení do výstražné stávky, kterou na pondělí 27. listopadu vyhlásily školské odbory, dosud potvrdilo přes 100 z celkových 921 školských zařízení v Praze. Přesné informace o zapojení do stávky má zatím část městských částí. Někde školy, které se zapojí, ještě přibývají. Vyplývá to z odpovědí mluvčích městských částí a magistrátu. Podle předsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS) pro Prahu Evy Dvořáčkové se zapojuje vysoké procento pražských škol. Některé školy budou zavřené úplně, jiné budou fungovat v omezeném režimu.

V hlavním městě je podle statistik ministerstva 291 základních, 440 mateřských a 190 středních škol. Základní a mateřské školy zřizují městské části, zřizovatelem středních škol je magistrát.

„Zapojení je masivní a velice mě překvapilo, jaké vysoké procento pražských škol se zapojí. A to jak základních škol, školek, středních škol nebo uměleckých škol,“ řekla Dvořáčková. Žádná konkrétní čísla podle ní však zatím nejsou k dispozici, protože školy svou účast mohou teprve hlásit. Jasno by mělo být ve čtvrtek.

Stávku podle mluvčího metropole Víta Hofmana podpoří 72 škol, které jsou zřizované hlavním městem. Asi 99 škol se pak do stávky nepřipojí. „Nicméně je nutné podotknout, že některé školy, které se vyjádřily, že se do stávky zapojí, se zapojí jen symbolicky nebo bez omezení provozu,“ uvedl Hofman.

Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek. Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) po úterním jednání s Dobšíkem řekl, že se rozpočet českého školství na příští rok se nezvýší. Zopakoval, že vláda je připravená zvážit převedení čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna.

V Česku je podle ročenky ministerstva školství celkem přes 4200 základních, téměř 1300 středních a asi 5400 mateřských škol. Většinu základních škol zřizují obce, zhruba 300 škol je soukromých a necelých 50 zřizují církve. Obce zřizují i většinu mateřských škol, soukromých je přes 400 a církevních 50. U středních škol platí, že je většinou zřizovatelem kraj. V Česku je asi 300 soukromých středních škol a necelých 50 církevních. Některé školy zřizuje i ministerstvo školství či další resorty.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 23 lis 2023, 22:20

https://ekonomickydenik.cz/konec-plateb ... o-z-ruska/
Konec plateb Putinovi. Zbývá poslední rok, kdy budeme brát ropu a jaderné palivo z Ruska
Prosinec roku 2024. Tak vypadá reálné datum, kdy může Česká republika ukončit odběr paliv z Ruska. Od počátku roku 2025 už budeme odebírat ropu posíleným ropovodem TAL, který plně nahradí dovoz ruské ropy potrubím Družba. Ke stejnému datu skončí také závislost na dovozu jaderného paliva z Ruska. Tyto i další informace zazněly na včerejším jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Situaci okolo výměny dodavatele palivových souborů pro jaderné reaktory popsal přítomným senátorům manažer ČEZ Ladislav Štěpánek, který má tuto oblast na starosti. Upozornil zde na jeden problém. Palivo od amerického Westinghouse a francouzského Framatome bude muset nejprve posoudit Státní úřad pro jadernou bezpečnost, což bude časově a technicky náročný proces. Dodávky západního paliva půjdou v prvních letech „na sklad“, do reaktorů v Temelíně a Dukovanech budou zaváženy nejdříve v roce 2026.

Jako výhoda se v této situaci ukazuje fakt, že ČEZ drží zásoby jaderného paliva na tři roky dopředu. Provoz jaderných bloků by tak neměla změna výrobce paliva ohrozit. ČEZ tak už dopředu plní nový požadavek, který na jednání senátního výboru představil pověřený ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů na ministerstvu průmyslu a obchodu Tomáš Ehler. Novela energetického zákona, známá pod přezdívkou Lex OZE 2, zavádí povinnost držet zásoby paliva pro jaderné bloky na 36 měsíců provozu. V případě, že má vlastník elektrárny smlouvu s více dodavateli, se termín zkracuje na polovinu.

Plynovody a zásobníky pod kontrolou státu
Další vystupující, předseda představenstva státem vlastněné společnosti ČEPS Martin Durčák hovořil o převzetí páteřních plynovodů (NET4GAS) a podzemních zásobníků plynu (Gas Storage CZ). Kupní cena za společnost Gas Storage CZ ve výši 8,8 miliardy korun by se měla vrátit za sedm až devět let. Náročnější je převzetí společnosti NET4GAS, kterou bývalí vlastníci silně zadlužili a která přišla o většinu tržeb po zastavení dodávek ruského plynu přes území Německa a Česka (od loňského září už Česko odebírá plyn z Norska a LNG terminálů – pozn. red.).

Martin Durčák potvrdil, že dluhy převyšují volnou hotovost ve firmě NET4GAS o zhruba 27 miliard korun. Stejnou informaci již dříve přinesl Ekonomický deník. ČEPS bude muset v první fázi své nové dceřiné firmě dosypat chybějící peníze. Jedná se o 2,9 miliardy korun formou vrácení předplacené dividendy, kterou si vyplatili odcházející vlastníci, a 3,6 miliardy korun určených na splacení části závazků. Současně chce ČEPS jednat s věřiteli podniku NET4GAS o možné restrukturalizaci dluhu; značná část závazků má totiž splatnost už v roce 2025.

Obě akvizice významně posilují roli státu v energetice. ČEPS i dále zmíněné MERO ČR jsou stoprocentně vlastněny státem, v ČEZ stát drží zhruba 70 procent akcií. Stát vlastní také společnost ČEPRO, která se zabývá skladováním a distribucí pohonných hmot a která posílí pozici na trhu i díky včera oznámené akvizici sítě čerpacích stanic Robin Oil.

Dodatečně 4 miliony pro Česko
Předseda představenstva společnosti MERO ČR Jaroslav Pantůček se zaměřil hlavně na posílení kapacity plynovodu TAL, který vede z italského Terstu do Bavorska. Výše investice dosahuje 42 milionů eur, tedy něco přes miliardu korun. Za tuto cenu získá Česká republika přednostní přístup k dodatečným dodávkám ropy v rozsahu čtyř milionů tun ročně. Od roku 2025 budou české rafinerie odebírat z transalpského ropovodu osm milionů tun za rok, což vystačí na plné pokrytí spotřeby.

Další miliardy korun bude muset investovat vlastník rafinerií Orlen Unipetrol do úpravy rafinerie v Litvínově. Tady již testuje ropu z různých zemí, aby našel vhodnou náhradu za sirnatou ropu z Ruska. Nadějně dopadl nedávný test směsi suroviny z Guyany a Iráku.

Spoléhání se na jednu dovozní cestu může být rizikové. Jaroslav Pantůček by uvítal, kdyby se po skončení rusko-ukrajinské války podařilo zprovoznit ropovod Oděsa-Brody a napojit jej na Družbu. Tato cesta by byla ideální pro dovoz ázerbájdžánské a kazachstánské ropy do rafinerií v Česku a na Slovensku.

Jak to udělat bez kapacitních plateb
Senátor Tomáš Jirsa (ODS) v následné debatě vyjádřil obavy o dodávky elektřiny v případě předčasného odstavení uhelných elektráren z ekonomických důvodů. A dotázal se na zavedení podpory formou kapacitních plateb. Podle odpovědi ředitele sekce energetiky ministerstva průmyslu a obchodu Reného Neděly je nereálné získat v dohledné době notifikaci pro takovou podporu ze strany Evropské komise. „Budeme tedy hledat alternativní cesty, jak garantovat návratnost peněz investorům,“ zmínil René Neděla.

Část problému může vyřešit trh i bez zásahu státu. Z provozování záložních plynových elektráren s rychlým startem se v posledních letech stal velmi lukrativní byznys. René Neděla zmínit třeba případ elektrárny skupiny UCED v Prostějově, která loni vydělala přes 650 milionů korun (více se dočtete ve zprávě Ekonomického deníku na tomto odkazu).
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 23 lis 2023, 22:40

http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/ ... odpovedne/
Fiala zuří. Odbory se podle něj chovají nezodpovědně
Naštvaný premiér vystoupil kvůli pondělní stávce odborů. Vláda podle jeho slov učinila vše pro to, aby protesty odvrátila a odbory pokračují jen ve své konfrontační politice. Je to nezodpovědné a neodůvodněné, řekl premiér.
„Mohu k tomu jen říct, že odbory pokračují ve své konfrontační politice, kterou prakticky mají od nástupu naší vlády. Myslím, že to, co se chystá na pondělí, je nezodpovědné už jenom tím, že je do toho zapojeno školství,“ prohlásil premiér na brífinku po jednání vlády.

Fiala také zdůraznil, že právě školství je prioritou jeho vlády, kam investuje nemalé finanční prostředky.

„Učitelům jsme garantovali jako jediné skupině tohoto typu zákonem 130 procent průměrné mzdy,“ připomněl šéf vládního kabinetu.

„Ministr školství Mikuláš Bek vedl jednání do poslední chvíle, stejně jako vedl jednání ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s odbory, s jejich reprezentanty, s reprezentanty různých zájmových skupin. Řada těch věcí, o kterých se ve veřejném prostoru mluví, byla ze strany naší vlády vyřešena,“ zastával se ministra školství premiér.

"Stávku, zvláště v oblasti školství, pokládám skutečně za neodůvodněnou. A nezodpovědnou,“ prohlásil premiér Petr Fiala.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že ministr školství bude s odbory jednat i nadále. Následně dodal, že očekává, že reálné mzdy porostou.

Do pondělní stávky 27. listopadu proti krokům vlády se zapojí vyšší počet lidí, než je polovina členů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Do stávky se zapojí víc než polovina z 270 000 odborářů a odborářek z 31 svazů, které centrála zastřešuje.

Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci.
pivo[1].jpeg
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 23 lis 2023, 23:03

https://pravyprostor.net/?p=169063
Stávka proti drancování státu
ZDENĚK KOUDELKA

Ve špatných časech se žádá zdrženlivost a utahování opasků. Ovšem to nelze žádat, když vláda rozhazuje obrovské sumy peněz. Pokud by vláda byla šetrná, měla by právo žádat šetrnost po jiných. Fialova vláda takové právo nemá.

Vládní NE 8 miliardám na školství
Ve školství odbory požadovaly 8 miliard na rok 2024. Nedostaly je. Přitom je to jen zlomek sumy, jež chce vláda utratit za nejdražší a zbytečné stihačky.

Vládní NE penězům na platy mladých lékařů, vládní ANO na zbytečné covidové vakcíny
Ministr zdravotnictví Válek nabídl navýšení prostředků pro růst platů především mladých lékařů o necelé dvě miliardy korun. Ale byly a jsou miliardy na to, že se platil nákup a následná likvidace zbytečných covidových vakcín v řádu desítek miliard korun.

Vládní ANO 124 miliardám na stihačky a 71 miliardám na obrněnce
Jestliže stát chudne a káže vodu, nesmí žádná jeho část pít víno a mlaskat od přecpání. Je hluboce nemorální a jde o ukázku mravní bídy Fialovy vlády, pokud chce šetřit na platech školních kuchařek, uklízeček a školníků, ale neštítí se utápět stovky miliard ve zbrojních zakázkách, z nichž tyjí cizí zbrojaři. Naši militaristé spřádají sny o účasti v příští válce, stejně jako to činili militaristé rakouští před první světovou válkou v čele s tehdejším náčelníkem generálního štábu Konradem von Hötzendorf. Výsledkem jejich snů byla jejich porážka, avšak spojená s deseti miliony mrtvých.

Biliony zmarněné klimatickým alarmismem
Vláda Petra Fialy přejala do své politiky ideologii klimatismu i za cenu likvidace domácího průmyslu a chudnutí občanů. Na oltář této ideologie, která sama sebe prohlašuje za vědeckou, ale je „vědecká“ stejně jako byl vědecký marxismus-lenismus, již zaplatili a ještě zaplatí naši občané a společnosti stovky miliard až biliony korun. Jde o největší mrhání penězi v našich dějinách.

Poučení z minulosti
Historie je učitelka lidstva. Kdo se z chyb minulosti nepoučí, je odsouzen je opakovat. Nástup nacismu i komunismu byl umožněn i rozdělením odpůrců těchto totalitních režimů. Nechceme-li jít stejnou cestou, musí se všichni ti, kteří nechtějí utápět stovky miliard ve zbrojení a zelené ideologii klimatického alarmismu za cenu platového a finančního odírání školství, zdravotnictví i většiny našeho hospodářství vzájemně podpořit. Proto mají stávkující učitelé i zdravotníci můj obdiv. Stále jsme stát, v němž mohou jeho občané žít spokojený život, ale dlouhodobé drancování nevydrží žádná země.

A tečka na konec. V článku ekonoma Lukáše Kovandy z 16. 11. 2023 je uvedeno, že ekonomika Ruska v letech 2019-23 rostla o 5,5 %, německá klesla o 0,5 % a naše klesla o 2,5 %. Zpráva z Mladé fronty Dnes 22. 11. 2023, strana 13, jihomoravské vydání: přední výrobce vodních turbín ČKD Blansko razantně omezil výrobu a snížil počet zaměstnanců z původních tisíců na asi 100 z důvodu protiruských (fakticky protičeskomoravských) sankcí.
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 23 lis 2023, 23:19

https://echo24.cz/a/HHufD/zpravy-domaci ... -plni-rika
Fiala vyzval Gruntoráda k přerušení hladovky, vláda jeho požadavky plní, řekl
Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval disidenta Jiřího Gruntoráda k přerušení nebo ukončení hladovky s tím, že jeho původní požadavky týkající se důstojných penzí pro disidenty a disidentky vláda plní. Zrušit usnesení kabinetu hlásící se k tradicím Charty 77 premiér nechce.

Novinářům premiér řekl, že zrušení usnesení bylo v rozporu s jeho svědomím a že to po něm nemůže chtít ani muž, kterého si velmi váží. Vláda se ve středu usnesla, že do 15. prosince ministři připraví návrhy zákonné úpravy penzí a že se zasadí i o změnu v chování k lidem, kteří se stavěli proti komunistickému režimu, za což zaplatili často svým profesním životem. Signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Gruntorád kvůli neřešení problému nízkých důchodů odpůrců a odpůrkyň komunistického režimu drží hladovku od pátku 17. listopadu a požaduje odstoupení ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Gruntorád ve středu sice ocenil posun v přístupu vlády, důvody pro hladovku podle něj ale nepominuly. V úterý o věci hovořil s Fialou. Ve středečním rozhovoru pro server Aktuálně.cz uvedl, že hladovku ukončí, pokud vláda zruší usnesení, kterým se přihlásila k tradicím Charty 77. Fiala dnes uvedl, že takovou věc nenavrhne, učinit tak podle něj ale mohou členové kabinetu.

Za malými důchody odpůrců a odpůrkyň komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. Nemohli tak dostatečně dlouho platit odvody. Mnoho lidí také nesmělo působit ve své profesi a mohlo vykonávat jen pomocné práce s malým výdělkem, který se pak promítl do nízké penze. Disidenti a disidentky mohou žádat o dorovnání částky do průměrné penze a při nesplnění potřebné doby pojištění o takzvané zmírnění tvrdosti zákona. Sociální správa a ministerstvo jejich případ pak posoudí. Podle vládního usnesení mají novela i další opatření zajistit důstojnou penzi a odpovídající zajištění ve stáří lidem s osvědčením účastníka protikomunistického odboje. Úřad vlády, resorty obrany a práce a Ústav pro studium totalitních režimů mají pak do konce února dodat analýzu možných kroků k přiznání důstojných důchodů lidem bez osvědčení odbojářů.

Jurečka ve středu upřesnil, že připraví novelu zákona o důchodovém pojištění a dalších předpisů. U účastníků a účastnic takzvaného třetího odboje by se už neměla zkoumat doba placení odvodů v Česku či v jiné zemi. Při nedostatečném čase hrazení pojistného by tak už nemuseli žádat o odstranění tvrdosti zákona. Sociální správa také prochází případy lidí s osvědčením o boji proti totalitnímu režimu. Pokud někdo nemá dosud průměrný důchod přidělený, automaticky ho úřad přizná, uvedl. Podle zákona z roku 2011 mají odbojáři a odbojářky dostávat průměrný důchod. Ten na konci září podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) činil 20 254 korun.

K tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva a demokracii se vláda přihlásila měsíc po vstupu do Strakovy akademie. Usnesení z ledna 2022 připomíná 45. výročí zveřejnění prohlášení Charty 77. Kabinet se v něm přihlásil "k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva a o demokracii". "Vláda si váží všech obětí represí souvisejících s Chartou 77 i dalšími tehdejšími nezávislými iniciativami a všech, kteří se na jejich činnosti podíleli," stojí v usnesení.

Charta byla společenstvím lidí usilujících o dodržování lidských práv, k nimž se Československo zavázalo v helsinských dohodách z roku 1975. Komunisté ji vnímali jako ohrožení své moci. První prohlášení Charta vydala 1. ledna 1977. Do ledna 1990 se k Chartě přihlásilo 1898 signatářů. Oficiálně činnost ukončila 3. listopadu 1992.
:pise A čo ostatní občania, ktorí mali - a stále majú - malé príjmy?
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Alchymista
Redakční rada
Příspěvky: 39000
Registrován: 01 úno 2017, 08:58

Re: Česká republika

Příspěvek od Alchymista » 24 lis 2023, 05:58

https://echo24.cz/a/HtAid/zpravy-domaci ... reho-mesta
Praha 1 zakázala noční vjezd do velké části Starého Města. Zákaz platí od 22. hodiny
Radnice Prahy 1 nechala nainstalovat značky zakazující vjezd do velké části Starého Města mezi 22:00 a 6:00. Cílem je omezit hluk, který v noci ruší místní obyvatele. ČTK to řekl radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO). Přijaté opatření fakticky zahrnuje celou oblast mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou, Staroměstským náměstím a Revoluční. Na hluk si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé, kde se nachází velké množství populárních nočních podniků.

Vozy dopravní obsluhy, místních obyvatel či taxislužby podle radního do oblasti stále vjedou, ale každého budou moci zastavit strážníci a zkontrolovat, že má důvod na místě být. Krok vedení radnice učinilo bez toho, aby o něm předem informovalo, podle Ryvoly se tím chtělo vyhnout vyhrocené diskusi, která dopravní opatření často provázejí. Radní dodal, že opatření platí ode dneška a radnice ho předem konzultovala s městskou policií, která je připravena zahájit kontroly.
Tohle je fakt velký. Začal platit noční zákaz vjezdu bezmála do poloviny Starého Města. 🧵⬇️ pic.twitter.com/cueLV3XQKt
— Filip Lachmann (@LachmannFilip) November 23, 2023
Terčem zákazu jsou podle radního především mladíci, kteří s oblibou v noci projížděli Starým Městem v okolí Dlouhé ulice v silných vozech či tam pořádali závody. Opatření dává městské policii nástroj k tomu zahájit systematické kontroly a začít pokutovat ty, kteří vnímají noční cesty do historického centra jen jako povyražení. "Je to zatím to nejjednodušší, co teď můžeme udělat," řekl radní ČTK.
V Praze 1 vládne koalice ODS, TOP 09, ANO, Rezidentů 1 a klubu bývalých Pirátů, které strana kvůli účasti v koalici vyloučila. V opozici je Praha 1 Sobě a My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů). Všechny strany v zastupitelstvu dlouhodobě prosazují řešení nočního hluku v oblasti Dlouhé ulice. V minulém volebním období již radnice pod vedením tehdejšího starosty a nynějšího opozičního zastupitele Petra Hejmy (STAN) zákaz vjezdu do Dlouhé a některých okolních ulic testovala, a to od 22:00 do 03:00 a po dobu dvou víkendů. I když tehdejší vedení radnice uvedlo, že se opatření osvědčilo, dále na něj nenavázalo.
Bomba... :pise ožrani môžu bezpečne hulákať naďalej a nočným lupičom sa dokonca zvýši obrat.... :nahoru:
COVID-19 nie je choroba, COVID-19 je globálny test inteligencie jedincov, spoločenstiev, národov a štátov.
Dinosauri sa venovali výhradne problémom vlastného rastu.

Uživatelský avatar
petrp
Šéfredaktor
Příspěvky: 15260
Registrován: 31 led 2017, 18:04

Re: Česká republika

Příspěvek od petrp » 24 lis 2023, 13:56

Překvapivé setkání. Na Petříně se Fico potkal s Rajchlem. A měli si co říci
Premiér Robert Fico má při návštěvě ČR nabitý program. Sešel se už s předsedy obou parlamentních komor, Petrem Fialou a chystá se k Petru Pavlovi. Navštívil ale také pražský Petřín a okolí hvězdárny, která je pojmenovaná po slovenském hrdinovi, Milanu Rastislavovi Štefánikovi. A tam se sešel s předsedou strany PRO. Jindřich Rajchl ho ujistil, že chce být v Parlamentu a rozvíjet se Slovenskem spolupráci.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/m ... ici-746613
Chovej se k lidem vždy tak, jak bys chtěl, aby se ty kurvy chovaly k tobě. Laďa Větvička
MV Mi Amigo, the longest serving pirate radio ship in history SW 6085 kHz & OnLine
https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_radio

Odpovědět